П'ятниця, травня 24, 2024

Загальноуніверситетська
газета
№ 7 (4016)
вівторок 8 квітня
2014 р.

З 1 січня 1817 р. Харківський університет видавав "Харьковские известия", з 8 квітня 1927 р. - "Робітник освіти", з 15 грудня 1928 р. - "Іновець", з 1 січня 1930 р. - "За нові кадри", з 1 січня 1936 р. - "За більшовицькі кадри", з 1 січня 1947 р. - "Сталінські кадри", з 1 січня 1957 р. - "Харківський університет" (вперше номер з такою назвою з'явився 19 грудня 1945 р.).

Газета нагороджена Почесною грамотою Державного комітету у справах преси, телебачення та радіомовлення України.

Навчально-науковий інститут "Каразінський банківський інститут"

ННІ «Каразінський банківський інститут» було створено у 1944 році, розпочавши свою діяльність у важкі часи Другої світової війни як обліково-кредитний технікум, він постійно вдосконалював систему навчання та примножував науково-технічну базу, гідно виконуючи свій головний обов’язок – готувати висококваліфікованих фахівців для фінансово-кредитної системи держави. Новим етапом та потужним стимулом у розвитку інституту стало його приєднання у 2020 році  до Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.

Діяльність Каразінського банківського інституту спрямована на забезпечення європейської якості освіти, Концепції формування моделі навчання здобувачів вищої освіти в сфері бізнесу та фінансових операцій з урахуванням потреб майбутнього шляхом забезпечення інтенсифікації напрямів роботи Інституту, а саме: впровадження а освітню, наукову та виховну сфери діяльності процесів, процедур та прогресивних технологій, спрямованих на забезпечення якості підготовки фахівців для фінансово-кредитної системи України та вітчизняного ІТ середовища.

Наразі здійснює підготовку бакалаврів і магістрів (у т. ч. іноземних громадян) за денною, заочною (дистанційною) формами навчання за спеціальностями:

Облік і оподаткування

Фінанси, банківська справа і страхування

Менеджмент

Комп’ютерні науки

Кібербезпека

До складу інституту входять:

·       кафедра банківського бізнесу та фінансових технологій (випускаюча);

·       кафедра обліку та оподаткування (випускаюча);

·       кафедра інформаційних технологій та математичного моделювання (випускаюча);

·       кафедра менеджменту, бізнесу та професійних комунікацій (випускаюча);

Інноваційність освітнього процесу забезпечується  використанням сучасних педагогічних технологій, повнофункціональної системи дистанційного навчання на платформах MOODLE, запровадження елементів дуальної освіти.

Відповідно до вимог роботодавців здійснюється наскрізна та безперервна підготовка: комп’ютерна, з іноземних мов за професійним спрямуванням, практична.

В інституті функціонує навчально-тренувальний банк, який має належне оснащення на основі реальних програмних комплексів та дає змогу використовувати інтерактивні форми навчання й максимально наблизити навчальний процес до майбутньої професійної діяльності.  У 2018 році за підтримки Харківського банківського Союзу, технічної допомоги банків-партнерів ПАТ «МЕГАБАНК», ХГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТВАНК», АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», АТ «УКРСИББАНК» в інституті створено Навчально-тренувальний комплекс «FinTech». На базі комплексу проходять на тільки практичні заняття для студентів інституту, а й заходи з фінансової грамотності для різних верств населення Харківщини за участю працівників банківських установ та провідних викладачів-науковців закладів вищої освіти Харкова.

Інститут має членство у Харківському банківському союзі, бере участь у реалізації спільних проектів із актуальних питань функціонування  та розвитку фінансово-кредитної системи України, до освітнього процесу широко залучаються провідні фахівці-практики та керівники банківських установ, найбільш талановиті студенти інституту заохочуються іменними стипендіями банків.

Прикладний характер підготовки студентів інституту обумовлює конкурентні переваги випускників, сприяє швидкій адаптації молодих фахівців у реальних умовах фахової діяльності, затребуваності на ринку праці. Гордістю інституту є 100-відсоткове працевлаштування випускників.

Переваги випускників:

·       якісні компетентності, забезпечені ґрунтовними знаннями, що сполучені із прикладними фаховими аспектами, підтверджені  міжнародними та професійними сертифікатами (ACCA; 1С; BEC FROM CAMBRIDGE EHGLISH, тощо);

·       уміння системно та інноваційно мислити, ухвалювати ефективні рішення;

·       професійне володіння комп’ютерними та інформаційними технологіями.

Випускники інституту можуть бути працевлаштовані в органи державної влади фінансові органи державного, регіонального і муніципального рівнів, державні та недержавні установи і підприємства; престижні українські та іноземні компанії, аудиторські компанії, ІТ-компанії, банки, біржі, страхові компанії, інвестиційні фонди, інші фінансово-кредитні установи.

Важливою складовою у підготовці висококваліфікованих фахівців є науково-дослідна робота студентів, яка здійснюється у різноманітних формах науково-дослідної діяльності, що допомагає у формуванні творчих здібностей студентів з орієнтацією на майбутню професійну діяльність.

Науково-дослідна робота, яка здійснюється за такими напрямами: застосування оптимізаційних технологій в економіці та банківській справі; використання рейтингових технологій для діагностики соціально-економічних систем; регіональні аспекти розвитку банківської системи; дослідження фінансової стабільності банківського сектору; правове регулювання фінансово-економічною безпекою банків.

У межах міжнародного співробітництва інститут надає унікальні можливості щодо обміну студентами з іноземними ЗВО; стажування науково-педагогічних працівників і студентів за кордоном; участі у міжнародних науково-освітніх проектах і грантах; проходження практики у фінансово-кредитних установах Німеччини і Польщі; навчання за програмою подвійного диплому з визнаними європейськими університетами.

Інститут має сучасну  та впорядковану матеріально-технічну базу (мультимедійні аудиторії, комп’ютерні класи, модернізована бібліотека, спорткомплекс, гуртожиток поряд з навчально-лабораторним корпусом, їдальня).

Начально-науковий інститут «Каразінський банківський інститут»:

https://kbi.karazin.ua

https://www.facebook.com/KHIBS4YOU

https://www.instagram.com/kh_bankovskiy/

 

Проф. Б. Самородов, директор ННІ "Каразінський банківський інститут"