Четвер, червня 13, 2024

Загальноуніверситетська
газета
№ 7 (4016)
вівторок 8 квітня
2014 р.

З 1 січня 1817 р. Харківський університет видавав "Харьковские известия", з 8 квітня 1927 р. - "Робітник освіти", з 15 грудня 1928 р. - "Іновець", з 1 січня 1930 р. - "За нові кадри", з 1 січня 1936 р. - "За більшовицькі кадри", з 1 січня 1947 р. - "Сталінські кадри", з 1 січня 1957 р. - "Харківський університет" (вперше номер з такою назвою з'явився 19 грудня 1945 р.).

Газета нагороджена Почесною грамотою Державного комітету у справах преси, телебачення та радіомовлення України.

Студентська наука

 

Комп’ютерне моделювання в наукоємних технологіях

ВІД РЕДАКЦІЇ: КВІТЕНЬ – традиційний  місяць студентських наукових конференцій. У квітні на факультеті комп’ютерних наук відбулася сьома міжнародна конференція «КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В НАУКОЄМНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ». У рамках конференції працювала  секція «Студентів, аспірантів та молодих вчених». Коментує  заступник декана факультету з наукової роботи Олена Геннадіївна ТОЛСТОЛУЗЬКА :

- Практично всі студенти старших курсів всіх спеціальностей факультету беруть участь в КМНТ-2021, адже це чудова нагода провести апробацію наукових результатів, отриманих під час роботи над кваліфікаційною дипломною роботою. Основні напрямки роботи конференції: математичне моделювання технологічних процесів та приладів, моделювання інформаційних процесів у складних і розподілених системах, системи автоматизованого збору та когнітивного представлення наукових даних, моделювання фізичних процесів в радіаційних, плазмових та інших сучасних технологіях, безпека інформаційних систем і технологій, моделі процесів розробки та оцінки якості програмного забезпечення.

Упродовж декількох років у Каразінському проходить перший тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальностей 122 – комп’ютерні науки, 151 – автоматизація та комп’ютерно–інтегровані технології, 123 – комп’ютерна інженерія, 125 – кібербезпека. У конкурсі беруть участь студенти всіх курсів. Наприклад, п’ятикурсниця групи КС-51 Анастасія МАКСИМУК представила роботу «Комп’ютерна модель класифікації станів медико-біологічної системи за допомогою методу логістичної регресії», яка отримала рекомендацію конкурсної комісії для участі у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із галузі 12 Інформаційні технології, спеціальності 122 - Комп’ютерні науки. Першокурсник групи КІ-11 Микита ДУДКО розробив апаратно-програмну систему, призначену для збільшення можливості мотивації вивчення програмування, зокрема вивчення мікроконтролерів шляхом застосування програмних продуктів в науково-дослідних та лабораторних цілях при вивченні фізичних законів. Наукова робота отримала високу оцінку конкурсної комісії, і рекомендацію до участі у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Інформаційні системи і технології».


…Тематика наших студентських наукових робіт різноманітна. Так, студент групи КІ-41 Владислав КАПЛУН розробив комп'ютерну модель автоматизованого робочого місця психолога. Людина, яка бажає записатися на прийом до компетентного фахівця, а також психологи, які працюють особисто з пацієнтами, не мають можливості повноцінно взаємодіяти в умовах ситуації, що склалася, пандемії COVID-19. В цьому випадку розробка програмного інструментарію для віддаленої роботи IT фахівцем є дуже актуальною. В результаті реалізації проекту отримано зручний і ефективний онлайн сервіс для роботи психологів і соціальних працівників як замовників. Студентка групи КУ-41 Анастасія КУРГАН представила наукову роботу, метою якої є створення програмованої платформи на колесах. Така модель буде актуальною і на підприємстві, де потрібно швидко перемістити вантаж вагою до 200 кілограмів, і у господарстві для домашніх робіт, наприклад для переміщення цеглин у заданому напрямку. Студентка групи КС-43 Владислава БУДЬКО займається розробкою комп’ютерних засобів інклюзивного навчання для людей з вадами слуху. Навчання дітей з вадами розвитку слуху для їх подальшого майбутнього є довгим та тяжким процесом адаптації до навколишнього середовища. Тому процес навчання вимагає особливих умов та спеціальної підготовки викладачів. Cтудентка запропонувала таке програмне рішення для представленої проблеми: чітке розпізнавання мови, можливість конспектування та збереження текстових файлів, можливість перекладу на різні мови, зручний та зрозумілий інтерфейс, який не вимагатиме багато часу для ввімкнення та вимкнення запису та конспектування. Великою перевагою програмного додатку є певний набір голосових команд для викладачів. Наприклад, щоб привернути увагу до важливих рядків або запустити автоматично режим конспектування. Таке програмне рішення пропонується реалізувати за допомогою Web Speech API у вигляді веб-додатку. Створення рішення у форматі веб-додатку допоможе зробити його доступним на різних пристроях та не прив’язуватися до одного девайсу. Хмарне збереження даних допоможе дати доступ до конспектів як і в класі, так і з дому. Також додаток, відкритий на смартфоні, допоможе вирішити проблему і за межами школи або дому.

Упродовж останніх років тренд студентських досліджень змінився від теоретичних методів та розробок до напрямку рішень актуальних практичних завдань з отриманням конкретних результатів. Наявність багатьох факультетів в нашому університеті та співпраця між факультетами дозволяє отримати цікаві наукові роботи студентів, – продовжує Олена Геннадіївна.

Майже всі студенти четвертого та п’ятого курсів, а також частина студентів молодших курсів працюють у СНТ - студентському науковому товаристві факультету. Факультетське студентське наукове товариство останніми роками показує дієві результати і креативні рішення у галузі ІТ У листопаді 2018 р. студенти факультету ініціювали проведення Хакатону зі спрямованістю «Розумне місто» та «Інтернет речей», в якому взяли участь команди різних харківських закладів вищої освіти. Команди ФКН запропонували ряд рішень, які зацікавили спонсорів. Зараз розглядається питання про їх фінансування шляхом отримання розробниками мінігрантів на апаратно-програмні проекти від фірми Texas Instruments і українських комп'ютерних фірм.

У вересні 2019 р. факультет взяв участь у загальноміському заході «Ніч науки». Велику зацікавленість серед дітей та їх батьків отримали роботи, сконструйовані студентами факультету. Взимку 2020 р. студенти факультету стали учасниками Хакатону BootCamp, який організував Харківський IT Cluster. Значна  частина студентських доповідей, презентованих під час шостої міжнародної конференції «КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В НАУКОЄМНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ» 2020 р. були рекомендовані до публікації у Віснику Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. А також студенти факультету брали активну участь в організації технічної підтримки проведення міжнародної наукової конференції  ICTERI 2020.

Н. Волна