Субота, травня 18, 2024

Загальноуніверситетська
газета
№ 7 (4016)
вівторок 8 квітня
2014 р.

З 1 січня 1817 р. Харківський університет видавав "Харьковские известия", з 8 квітня 1927 р. - "Робітник освіти", з 15 грудня 1928 р. - "Іновець", з 1 січня 1930 р. - "За нові кадри", з 1 січня 1936 р. - "За більшовицькі кадри", з 1 січня 1947 р. - "Сталінські кадри", з 1 січня 1957 р. - "Харківський університет" (вперше номер з такою назвою з'явився 19 грудня 1945 р.).

Газета нагороджена Почесною грамотою Державного комітету у справах преси, телебачення та радіомовлення України.

Трибуна декана

«Всім бути здоровими!» - проф. І.В. КАРПЕНКО

 

.ВІД РЕДАКЦІЇ. Філософський факультет Каразінського університету попри пандемію активно розвивається: поповнюється новими спеціальностями, входить до рейтингів найкращих факультетів, випускає навчальні посібники. Науковці захищають дисертаційні роботи, а студенти готуються до участі у Міжнародній науковій конференції студентів та аспірантів «ХVII Харківські студентські філософські читання: до 100 річниці публікації «Логіко-філософського трактату» Л. Вітгенштайна». Слово декану проф. І. В. КАРПЕНКО:

Іване Васильовичу, які події на факультеті цього навчального року Ви вважаєте найбільш важливими?

– Найважливішими подіями у житті факультету цього навчального року стали: поповнення факультету студентами спеціальності 052 – політологія, яка була переведена із соціологічного факультету, за що ми вдячні і керівництву університету, і соціологічному факультету. Успішне проходження акредитації аспірантури за спеціальністю «033 – філософія» та магістратури за спеціальністю «052 – політологія».  І останнє – входження факультету до десятки найкращих факультетів країни (сьома позиція) за напрямом «Гуманітарні науки» за версією журналу «Forbes Україна».

Яку продукцію факультету вдалося опублікувати цього року?

– Побачив світ навчальний посібник «Історія України»/ В.І. Танцюра, С.М. Куліш,О.О. Пересада.- Вид.2-ге, випр. та доп. - Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2020.; чотири Вісники Харкiвського нацiонального унiверситету iменi В.Н. Каразiна: Серія «Філософія. Філософські перипетії»; Серія «Теорія культури і філософія науки»; Серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки»; Серія «Питання політології», яким рішенням Атестаційної колегії МОН України присвоєно категорію «Б», регулярно публікуються цьому році.

– Чи є зміни у колективі факультету?

– Радикальних змін у колективі факультету  цього навчального року (на щастя) не відбулося. У поточному навчальному році на факультеті захищено дві докторські дисертації з політичних наук (кафедра політології: Н. О.Вінникова, Т.І. Комарова) та  дві кандидатські  з педагогічних наук (кафедра валеології: Т.І. Парфіненко, Д.О.Строілова). У травні відбудеться захист трьох кандидатських дисертацій із філософських наук аспірантами кафедри теоретичної і практичної філософії ім. проф. Й. Б. Шада ( К.І. Кузнецова,  С.І. Гулевський, Н.О.Чумак) та  кандидатської дисертації з політичних наук (аспірант кафедри політології  С.М.Валесян) .

А як студенти?

– У жовтні 2020 р. (у форматі онлайн) відбулася Міжнародна наукова конференція  студентів та аспірантів «ХVI Харківські студентські філософські читання: до 250 річниці від дня народження Г. В. Ф. Гегеля» (близько 50 учасників, і з інших ЗВО України).  На травень 2021 р. заплановано проведення Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів «ХVII Харківські студентські філософські читання: до 100 річниці публікації «Логіко-філософського трактату» Л. Вітгенштайна». Минулого семестру педагогічна практика студентів  відбувалася в онлайн форматі. Виробничу практику цього семестру студенти факультету встигли пройти традиційно.

–  Які маєте плани на наступний навчальний рік?

–  Так і хочеться перефразувати відомий вислів: «Хочеш розсмішити пандемію  COVID-19, розкажи їй про свої плани». У наших планах на наступний рік, щонайперше, всім бути здоровими, мати стійкий імунітет і від коронавірусу, і від усіх негараздів. Життя продовжується і все буде у нас добре. А першокурсників, сповнених сил, творчої енергії і жаги до знань очікує факультет, який посприяє втіленню їхніх найзаповітніших мрій!

– Дякуємо!

Н. ВОЛНА