Понеділок, червня 24, 2024

Загальноуніверситетська
газета
№ 7 (4016)
вівторок 8 квітня
2014 р.

З 1 січня 1817 р. Харківський університет видавав "Харьковские известия", з 8 квітня 1927 р. - "Робітник освіти", з 15 грудня 1928 р. - "Іновець", з 1 січня 1930 р. - "За нові кадри", з 1 січня 1936 р. - "За більшовицькі кадри", з 1 січня 1947 р. - "Сталінські кадри", з 1 січня 1957 р. - "Харківський університет" (вперше номер з такою назвою з'явився 19 грудня 1945 р.).

Газета нагороджена Почесною грамотою Державного комітету у справах преси, телебачення та радіомовлення України.

Трибуна декана!

 

«Реформуємо, зберігаючи досягнуте» -

проф. С.  М. ШУЛЬГА, декан радіофізичного факультету

 

 

ВІД РЕДАКЦІЇ. Продовжуємо круглий стіл  редакції за участі  деканів факультетів університету. Сьогодні про плани  реформування факультету радіофізики, біомедичної електроніки та комп’ютерних систем розповідає професор, доктор фізико-математичних наук, професор  Сергій Миколайович ШУЛЬГА:


-        Факультет радіофізики, біомедичної електроніки та комп’ютерних систем упродовж останніх років послідовно проводить реформування навчальної діяльності при збереженні рівнів і обсягів наукової роботи. Зміни у навчальній діяльності полягали у докорінній переробці двох освітніх програм підготовки бакалаврів з 105 та 153 спеціальності із додаванням більше нових або перероблених 20 курсів (усі викладачі пройшли курси підвищення кваліфікацій за програмою EPAM teachers internship та NURE IT Academy) за побажаннями провідних українських ІТ компаній (EPAM, GlobalLogic та інші) на методичній основі найкращих університетів США (Стендфордський та Гарвардський університет), які готують спеціалістів для ІТ галузі. Випускники факультету та потенційні роботодавці організували для викладачів нових дисциплін літні курси для підвищення кваліфікації (EPAM teachers internship).

Зміни в освітніх програмах з акцентом на комп’ютерні дисципліни, ми плануємо, повинні привести до зменшення обсягів лабораторних робіт, які проводять в групах з малою кількістю студентів, і до необхідності викладати фізику і математику самостійно силами факультету, щоб врахувати потреби студентів цих нових освітніх програм. На даному етапі з нинішнього навчального року викладачі факультету проводять практичні заняття, а наступного року, після завершення усіх закупівель лабораторного обладнання та створення методичного забезпечення лабораторних робіт, всі лабораторні роботи будуть проводитися в більш оптимізованому обсязі, що приведе до більш ефективного використання праці викладачів. В подальших планах – проведення і лекційних занять із загальних дисциплін силами факультету.

Кількість ставок, що потрібні для підготовки одного студента, можна зменшити за рахунок проведення лекційних занять у групах з великою чисельністю студентів. З року в рік на факультеті зростає набір на перший курс, а значить, покращуючи цей показник. Зростання набору здійснено за рахунок багаторічних зусиль колективу факультету: це і проведення зустрічей із абітурієнтами у школах, в університеті, організації демонстрацій радіофізичних явищ на власноруч створених приладах, проведення радіоолімпіади для школярів за підтримки міжнародного наукового товариства «Інститут інженерів електриків та електронників» (IEEE) тощо. В результаті, у 2021 році, вже другий рік поспіль, на спеціальність 105 Прикладна фізика та наноматеріали на наш факультет було набрано сьому частину від усіх абітурієнтів, що вступили на цю спеціальність по всій країні. Покращилися й якісні показники вступників:  найнижчий бал першокурсників піднявся до 160. Вже з позаминулого навчального року за численними побажаннями студентського активу факультету, випускників і роботодавців запроваджена нова факультативна дисципліна «Робототехніка», яка поєднує теоретичне навчання із практичною складовою, що виконується студентами індивідуально у вигляді працюючих роботизованих пристроїв. Для лабораторного забезпечення цієї дисципліни та деяких інших профільних курсів зусиллями колективу факультету відкрита нова лабораторія  (ауд. 10-1 із новим лабораторним обладнанням та сучасними вимірювальними приладами). Оновлено власний комп’ютерний клас в ауд. 6-9, введено в дію новий комп’ютерний клас в ауд. 10-2, закуплено завдяки науковій діяльності комп’ютерне обладнання для ще одного класу, який буде відкрито у поточному навчальному році. Все це додатково підвищує привабливість факультету для абітурієнтів.

Заплановано розширення набору на магістерський рівень підготовки за рахунок іноземних студентів. Восени 2019 року було організоване тримісячне стажування п’яти студентів-магістрів із університету Циндао (КНР). За результатами цього стажування опубліковано чотири наукові праці, де дані студенти є співавторами. Сьогодні наш вихованець, провідний науковий співробітник кафедри теоретичної радіофізики проф. В.Р. Туз проводить активну агітаційну роботу в Цілінському та Ціндаоському  університетах з метою організації навчання на факультеті 20 студентів – магістрів за програмою подвійних дипломів. На даний момент понад 20 викладачів факультету готові викладати свої дисципліни англійською мовою. В основному, це молоді викладачі. Активно йде робота з отримання відповідних сертифікатів рівня В1/В2. З кожним роком зростає кількість міжфакультетських дисциплін, що ми пропонуємо, а наші викладачі готові читати. І популярність цих дисциплін зростає серед студентів різних факультетів факультету.

На даний момент на нашому факультеті навчаються 182 бакалаври за 105 спеціальністю, 61 – за 153 спеціальністю та 47 магістрів. Таким чином, згідно норм на факультет повинно бути виділено 33,1 ставки, з яких навантаження на 3,46 ставки цього навчального року передається на фізичний факультет згідно робочих навчальних планів. У той же час, зберігаючи тенденцію останніх трьох років, у зростанні набору на 20% щорічно, наступного року кількість бакалаврів за 105 спеціальністю повинна досягти 229, за 153 – 75, магістрів – 58. Така кількість студентів передбачає виділення 41,3 ставки на підготовку цих студентів, що перевищує існуючі потреби у ставках на даний момент. І що важливо: зростання кількості студентів не призведе до зростання числа груп, а значить і викладацьке навантаження майже не зросте. На фізичний факультет буде передано навантаження не більше 0,95 ставки, в той час як факультет РБЕКС має навантаження на фізфаці в розмірі 0,3 ставки. Також додаткове зменшення викладацького навантаження досягнуто шляхом запровадження з цього навчального року до магістерської освітньої програми «Радіофізика та електроніка» шість загальних курсів обсягом 18 кредитів шляхом скорочення обсягу дисциплін вільного вибору у малочисельних групах на 108 кредитів. Таким чином, згідно цих розрахунків число необхідних ставок наступного навчального року буде приведено у відповідність до числа студентів.

Пропозиція про скорочення числа кафедр факультету шляхом об’єднання давно розглядається й обговорюється колективом і керівництвом факультету. Вважаємо, що на даний момент такі перетворення призведуть до руйнування існуючих педагогічних і наукових колективів, порушення атмосфери стабільного розвитку факультету, різкого погіршення його показників, зокрема, з наукової діяльності та досліджень, які спрямовані на забезпечення обороноздатності та безпеки держави, а також, до суттєвого погіршення показників нашого університету в світових рейтингах.

Хоча існуючі кафедри є різними за чисельністю, але заплановані перетворення на факультеті передбачають широке залучення до викладання на усіх кафедрах молодих викладачів задля збереження нормального існування кафедр, омолодження кадрового складу і продовження відповідних наукових тематик. Лише цього року було захищено ТРИ  докторські та ШІСТЬ кандидатських дисертації, і до кінця року очікуємо захист ще ДВОХ кандидатських дисертацій.

Кожна кафедра має свої відповідні наукові здобутки, матеріальну базу, чітку організацію функціонування, які НЕ СЛІД РУЙНУВАТИ. На факультеті традиційно теми магістерських робіт пов’язані з науковими напрямками кафедр, що сприяє ефективній підготовці молодого покоління науковців, що прийде на зміну поточному науково-викладацькому складу.

Всього у науковій роботі беруть участь 74 наукових працівників, з них: 17 докторів та 30 кандидатів наук, 7 аспірантів, 11 співробітників факультету є лауреатами Державної премії України в галузі науки і техніки, 6 співробітників (серед яких  проф. Чорногор Л.Ф, доц. Хардіков В.В.) є переможцями конкурсу робіт з  Національного фонду досліджень України. Лише за останні два роки виконано та виконуються 47 держбюджетних  робіт (29 – фундаментальні, 18 – прикладні) із загальним фінансуванням понад 65 млн. грн. і п’ять робіт з фінансуванням 790 тис. грн з Фонду розвитку і модернізації навчально-наукового обладнання університету (цей фонд дозволив за останні роки суттєво модернізувати науково-технічне обладнання факультету). В 2021 році одержано базове фінансування від МОН України на суму біля 10 млн. грн. Обсяг фінансування робіт по збереженню та модернізації комплексу для дистанційного зондування навколоземного простору (РФО, с. Гайдари), який внесено до реєстру наукових об’єктів, що становлять національне надбання України, становить  ~1 млн. грн. Таким чином, завдяки науковій активності факультету більше 6 млн. грн. за цей період було спрямовано суто на потреби університету.

Наведу цифри по публікаціях. Опубліковано:  233 наукових статті (з них 133 входять до бази SCOPUS, 17 статей-зі студентами);  224 доповіді на наукових конференціях, з них 66 входять до бази SCOPUS;  19 монографій (з них 10 за кордоном) та 2 навчальних посібника; шість випусків Вісників Харківського національного університету (серії «Біофізика» та «Радіофізика та електроніка, з яких Вісник серії «Біофізика» увійшов до БД SCOPUS, а інший є фаховим виданням). Проведено також 4 міжнародні конференції, одержано 29 патентів. Науковці факультету взяли участь у трьох міжнародних виставках. Співробітники факультету отримали travel-grant ($  48 000) від Харбінського інженерного університету.

В рамках відповідних договорів підтримуються зв’язки із зарубіжними науковими організаціями (The ArticUniversity of Norway, Лоуельський центр атмосферних досліджень Масачусетського університету (США), Обсерваторія Хейстек Масачусетського технологічного інституту (США), Університет Південної Богемії в м. Чеське Будейовице, Харбінський інженерний університет, Ціндаоський університет тощо.

Кожна кафедра має давні традиції співробітництва з підприємствами оборонної галузі. Наприклад, колектив кафедри ФБМЕ та КІТ виконуються роботи,  спрямовані на забезпечення обороноздатності держави та розвиток військової техніки. Це розробка електронних пристроїв військового призначення, створення новітніх випромінюючих систем для радіолокаційних і радіоелектронних комплексів. За цим науковим напрямком вперше за останні 50 років саме колективом університету отримано Державну премію в галузі науки і техніки. Виконуються роботи, які за рішенням Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України віднесено до сфери військових інтересів в галузі озброєнь: «Дослідження формування електромагнітних полів із заданими характеристиками антенними решітками з електричними, магнітними та комбінованими випромінюючими елементами» (№ 0119U002541), «Електродинамічні характеристики багатофункціональних випромінюючих структур: випромінювання, розсіяння, дифракція, імпедансні покриття, крайові ефекти» (№ 0117U004848).

За замовленням Національної Гвардії України ведуться розробки акустичного пеленгатора фіксації моменту пострілу з мінометів та ствольної артилерії. Наразі ведуться випробування пеленгатора на полігоні 92-ї бригади Збройних Сил України для підготовки до військових випробувань в зоні ООС.

Співробітники кафедри розробили систему антен для пеленгування радіоджерел морського базування для КБ «ПРОТОН», широкосмугові антени для передачі сигналів з стрибаючими частотами для бронетанкових військ ЗСУ, широкосмугові антени для бронетехніки і засобів спеціального зв’язку, мобільні системи спеціального зв'язку для піхоти, бактерицидні пристрої для індивідуального обеззараження особового складу військ, їх польових госпіталів та медпунктів. Проводимо  розробки GSM охоронних пристроїв будівель і територій, системи охорони периметрів об’єктів та границі бойових дій від проникнення диверсійно-розвідувальних груп.

Фахівці кафедри у гідно представили університет на міжнародних конференціях та виставках з військової тематики: Міжнародна науково-технічна конференція та виставка «Перспективи розвитку озброєння та військової техніки Сухопутних військ» Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (м. Львів) – 2019 рік; Міжнародна спеціалізована виставки «Зброя та безпека – 2019» (м. Київ) – 2019 рік; Міжнародна спеціалізована виставки «Зброя та безпека – 2021» (м. Київ) – 2021 рік. Заплановано у 2021 році також участь у міжнародній виставці військової техніки у Туреччині.

Тривають переговори із Хмельницькою Академією прикордонних військ України щодо фінансування розробки нової адаптивної електронної системи охорони державного кордону. Державне підприємство «Державне Київське Конструкторське Бюро
«ЛУЧ»
має потужну співпрацю з кафедрою квантової радіофізики РБЕКС за
напрямком розробок методик детектування об'єктів у ІК діапазоні. Ця співпраця є надважливою з точки зору підвищення обороноздатності країни. Також державне підприємство «Державне Київське Конструкторське Бюро «ЛУЧ» продовжує активну взаємодію з кафедрою фізики НВЧ у сфері розробки приладів для контрбатарейних систем.

Харківський військовий університет імені Івана Кожедуба, як і його попередники, військова інженерна радіотехнічна академія імені Маршала Радянського Союзу Л. О. Говорова, та Харківське вище військове командно-інженерне училище імені Маршала Радянського Союзу М. І. Крилова, давно та плідно працює над спільними проблемами з кафедрою космічної радіофізики ХНУ імені В. Н. Каразіна.

З 2008 року ДП «КБ «Південне»» продуктивно співпрацює з кафедрою теоретичної радіофізики факультету РБЕКС, вже виконано 3 проєкти з  оборонної тематики, планується розширене співробітництво щодо створення методик і проведення натурних вимірювань електродинамічних характеристик та випробувань засобів зниження помітності рухомих наземних агрегатів, які надалі використовуватиме Міністерство Оборони України. Також ДП «КБ «Південне»» планує співпрацювати з науковцями та фахівцями кафедри космічної радіофізики щодо дослідження явищ у навколоземному та навколомісячному просторах та їхнього впливу на роботу радіотехнічних систем. (Листи-підтримки кафедр факультету радіофізики, біомедичної електроніки та комп’ютерних систем додаються).

Таким чином, наведений план розвитку факультету при збереженні його існуючої структури, дозволить привести у відповідність число викладацьких ставок до існуючих норм і зберегти та примножити його наукові здобутки.

Проф. С.  ШУЛЬГА, декан  факультету.