Субота, липня 20, 2024

Загальноуніверситетська
газета
№ 7 (4016)
вівторок 8 квітня
2014 р.

З 1 січня 1817 р. Харківський університет видавав "Харьковские известия", з 8 квітня 1927 р. - "Робітник освіти", з 15 грудня 1928 р. - "Іновець", з 1 січня 1930 р. - "За нові кадри", з 1 січня 1936 р. - "За більшовицькі кадри", з 1 січня 1947 р. - "Сталінські кадри", з 1 січня 1957 р. - "Харківський університет" (вперше номер з такою назвою з'явився 19 грудня 1945 р.).

Газета нагороджена Почесною грамотою Державного комітету у справах преси, телебачення та радіомовлення України.

Наукова продукція

До 160-річчя кафедри педагогіки


видано монографію «Педагогічна освіта в Харківському національному університеті ім..В.НЕ.Каразіна» (автори Л.С.Нечепоренко, С.М.Куліш). Відкриттям кафедри педагогіки саме в Харківському університеті в 1850 р. поряд із існуванням в С.-Петербурзі Головного Педагогічного інституту підкреслювалась важлива роль загальнопедангогічної підготовки студентів і самої науки як гуманітарно й професійно спрямованої. Адже сам університет є для нас джерелом високої науково-технічної, природничої, гуманітарно-освітньої і педагогічної інформації. Отож вже в середині 19 ст. було поставлено реальне завдання вчити майбутніх вчителів на базі засвоєння передових наукових знань і озброювати їх практичними педагогічними навичками роботи із молодим поколінням. Адже педагого працює на майбутнє і з майбутнім держави.
В ювілейній монографії викладено основний напрямок пошуків її науковців, шляхи формування успішної особистості у вузі, дана характеристика сучасної освітньої діяльності кафедри педагогіки ХХ1 ст.., наведено приклади спецкурсів та методичних рекомендацій. Десятий рік кафедра педагогіки успішно працює у складі факультету психології, розробляє методологічні засади педагогіки на основі онто-інвайроментальних позицій, сприяє підготовці творчих працівників з вищою університетською освітою класиного університету, тут підготували і захистили свої кандидатські дисертації не один десяток аспірантів та по шукачів – про все це видізнаєтеся, перегорнувши сторінки ювілейної монографії.


О.ДЕУС.