П'ятниця, червня 14, 2024

Загальноуніверситетська
газета
№ 7 (4016)
вівторок 8 квітня
2014 р.

З 1 січня 1817 р. Харківський університет видавав "Харьковские известия", з 8 квітня 1927 р. - "Робітник освіти", з 15 грудня 1928 р. - "Іновець", з 1 січня 1930 р. - "За нові кадри", з 1 січня 1936 р. - "За більшовицькі кадри", з 1 січня 1947 р. - "Сталінські кадри", з 1 січня 1957 р. - "Харківський університет" (вперше номер з такою назвою з'явився 19 грудня 1945 р.).

Газета нагороджена Почесною грамотою Державного комітету у справах преси, телебачення та радіомовлення України.

Університетська наука сьогодні

Університетська наука сьогодні


Проф. В. О. КАТРИЧ, начальник науково-дослідної частини університету: «Наука в нашому університеті за багатьма науковими показниками, за станом справ розвитку науки у вузах України, за різними рейтингами, у тому числі і за рейтингом ЮНЕСКО, займає найвищі позиції серед вузів України і загальне друге місце після КНУ ім.. Т. Шевченка.
Університетська наука 2011 року. Усього в університеті діє понад 30 наукових шкіл. На 21 факультеті працює 1200 науково-педагогічних працівника, з яких 221 докторів наук, 829 – кандидатів наук. Діє 25 спеціалізованих учених рад за 49 спеціальностями, з яких шість докторських. За минулий рік науковцями університету видано 49 вісників, збірників наукових праць, внесених до переліку ВАК; 87 монографій, з яких 13 видані за кордоном; 229 підручників, посібників, з них 56 – з грифом МОН України; усього 5208 публікацій у наукових зарубіжних і фахових виданнях України. До Міжнародної наукометричної бази даних Scopus входить 5162 роботи науковців університету. Це значно більше, ніж у інших провідних університетах України. За ініціативи Міністерства освіти і науки України, Академії педагогічних наук України та Товариства «Знання України» Університет нагороджено золотою медаллю в номінації «Видання підручників та навчальних посібників нового покоління для профільних вищих навчальних закладів»
За різними показниками наукометричної бази даних SCOPUS та за кількістю наукових публікацій ВНЗ у SCOPUS наш університет займає почесне друге місце серед вузів України. Перше ж місце у КНУ ім. Т. Шевченка. Але там і науковців, і фінансування науки, і заробітна платня значно вищі, ніж у нас.
За минулий рік ми взяли участь у 228 національних і шести міжнародних наукових виставках.
Незважаючи на труднощі проведення НДР учені університету досягають певних успіхів у розвитку наукових досліджень, активізується наукова діяльність. Протягом року вчені університету брали участь у міжнародних науково-технічних програмах. Практично всі ці роботи мають інноваційну спрямованість. Серед таких робіт: Міжнародний проект «Розробка та створення приладу «STEP-F» для постійного вимірювання потоків електронів та альфа-частинок у радіаційних поясах Землі» (керівник – проф. І. І. Залюбовський), Міжнародний дослідницький проект «Здоров’я у перехідний період: тенденції у здоров’ї населення та політика в області здоров’я у країнах СНД» (проф. В. С. Бакіров), «Гени, що беруть участь у розвитку пухлин головного мозку, та їх взаємодія із сигнальними шляхами» (проф. А. І. Божков) та ін.
Також наші вчені взяли участь в унікальному планетарному дослідженні «Генографія», мета якого – побудувати єдиний родовід людства. Засновником проекту  є група американських генетиків. Зараз обстежено понад 500 чоловік із Волині, Закарпаття, Буковини, Полісся та Слобожанщини. Створена унікальна колекція зразків ДНК.
У 2010 році в університеті завершилося 35 науково-дослідних робіт, що фінансувалися із загального державного бюджету. Також минулого року проведено 152 конференції, з них 90 – міжнародні. Зараз в розпалі весняні наукові конференції.
Наукові досягнення вчених університету відзначено преміями, нагородами, вченими званнями, стипендіями, відзнаками - усього 78 нагород.
Наукова робота студентів. За участю студентів  опубліковано 520 наукових статей, у тому числі самостійно – 145. Цього навчального року 31 студент стали переможцями Всеукраїнських конкурсів студентських НДР, 15 переможцями Всеукраїнських студентських олімпіад, більше 100 студентів отримують стипендії Президента України, Верховної Ради України та премії державного та регіонального рівнів. У 2010 р. Університет отримав диплом МОН і НАН України «За розвиток студентської науково-дослідної роботи».
Докторантура, аспірантура й інститут здобувачів – основне джерело підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в Університеті. У 2010 р. співробітниками університету захищено 11 докторських та 67 кандидатських дисертацій, з них 43 – у Радах університету. В аспірантурі університету за 67 спеціальностями зараз навчаються більше 500 аспірантів, 22 докторанти, 57 здобувачів.
Відсутня державна стратегія розвитку вузівської науки за всіма її складовими (фінансування науки, її престижність, розвиток сучасної матеріально-технічної бази, залучення молоді). Ми не маємо коштів на обладнання, а тендерна процедура щодо його закупівля недосконала. А яка може бути наука без обладнання? І все ж, не зважаючи на все, університетська наука не стоїть на місці.


Розмовляла В. ЗІНЧЕНКО, наш спецкор.