Понеділок, червня 24, 2024

Загальноуніверситетська
газета
№ 7 (4016)
вівторок 8 квітня
2014 р.

З 1 січня 1817 р. Харківський університет видавав "Харьковские известия", з 8 квітня 1927 р. - "Робітник освіти", з 15 грудня 1928 р. - "Іновець", з 1 січня 1930 р. - "За нові кадри", з 1 січня 1936 р. - "За більшовицькі кадри", з 1 січня 1947 р. - "Сталінські кадри", з 1 січня 1957 р. - "Харківський університет" (вперше номер з такою назвою з'явився 19 грудня 1945 р.).

Газета нагороджена Почесною грамотою Державного комітету у справах преси, телебачення та радіомовлення України.

Студентська наука


Разом з математиками


На факультеті комп’ютерних наук студентської наукової конференції не було, але… він взяв участь у конференції механіко-математичного факультету.
Ольга ОРГОНІЩУК, голова СНТ факультету комп’ютерних наук, студентка групи КСО-21: «Готувалися з великою відповідальністю, тому що це великий шанс популяризувати факультет комп'ютерних наук. У планах СНТ ФКН підвищити рейтинг і престижність факультету за рахунок зв’язків студентів з міжнародними організаціями та зацікавленості їх у науці. Сьогодні багато студентів звертаються до товариства з різними ідеями і питаннями у сфері наукової діяльності, ми, в свою чергу, допомагаємо їм зв'язатися з викладачами, що працюють в тому чи іншому напрямку. А студенти в міру своєї зайнятості у навчанні, готують власні доповіді та статті для виступу, а також займаються пошуком нових альтернативних ідей в науці.
Велику увагу СНТ ФКН приділяє спортивному програмуванню,  проходять різні олімпіади. Також проводимо факультативи,  допомагаючи студентам з важкими предметами. На факультеті пройшов IV Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт. Другим етапом даного конкурсу на факультеті була конференція.


Ш. МАШИНА.Дві масштабні конференції


Петро Степанович КАБАЛЯНЦ, заступник декана з наукової роботи механіко-математичного факультету: «Механіко-математичний факультет нещодавно підготував одразу дві великі конференції: міжнародну конференцію «Тараповські читання», яка проводилася в рамках ювілейної конференції "Сучасні проблеми математики і її застосування у природничих науках та інформаційних технологіях", присвяченій 50-річчю утворення механіко-математичного факультету. Їй передували Дні мехмату і День випускника. Наш факультет запросив на конференцію випускників, які продовжують займатися математикою.
Було представлено близько 400 доповідей від учасників з Німеччини, Росії, Казахстану, Білорусі, Угорщини, Польщі, Ізраїля, США та всієї України. Крім того, зазвичай учасниками «Тараповських читань» є тільки студенти – цього ж року ми вирішили залучити аспірантів і досвідчених науковців. Надзвичайно широкий темарій конференції –сім секцій: історія механіки, теоретична механіка, механіка рідини, газу та плазми, механіка деформівного твердого тіла, інженерна механіка та матеріалознавство, біологічна механіка, обчислювальні методи та комп'ютерні технології в механіці, наномеханіка. Тези вийдуть спеціальним двотомним виданням (близько тисячі сторінок).
Готується наш факультет і до ще однієї значної події: спільно із ФТІНТ НАН України 15-18 серпня ми проводитимемо велику Міжнародну конференцію «Комплексний аналіз і його застосування», присвячену 70-річчю видатного вченого А. Ф. ГРИШИНА».


А. КАНТ.Семінари замінили гуртки


Сьогодні наука на філософському факультеті студентським гурткам приходять такі наукові заходи, як тематичні семінари.
Традиція відкритих студентських та аспірантських семінарів, започаткована ще з року заснування факультету у 2001. Цього року вже  пройшли три таких семінари. Перший - «Відкритість буття». На ньому виступив із доповіддю – третьокурсник Філіп ТЕСЛЕНКО. Студенти розглянули актуальні для філософського сьогодення питання відкритості Буття, Істини і Свободи, взаємодії буття і людини. У результаті жвавого обговорення молоді науковці встановили, що відкритість буття існує саме як відкритість майбутнього через розуміння минулого, це народжує присутність сьогодення. Саме обґрунтуванню цієї позиції було присвячено наступний студентський семінар  «Відкритість сучасності», де доповідачем вистуупив четвертокурсник Ілля Ільїн. На третьому семінарі - «Коли сучасність сучасна» слово тримав аспірант факультету Єгор Фунтусов.
Популярність наукових семінарів серед студентів-філософів зростає.


Т. ЛІСНЯК.


На порозі змін


Марина  ШЕВЧЕНКО, голова СНТ філософського:
- Марино, як давно ти голова СНТ?
- Працюю вже другий рік. Це особливий досвід для мене, який дає перспективу погляду на навчальний процес, як філософського факультету зокрема, так і сучасного університету загалом. Досвід роботи та спілкування свідчать, що головна мета нашого СНТ – створити простір академічної комунікації за межами «аудиторії». Простір, у якому зміцнюються сміливість та вміння вільно й відповідально мислити, висловлювати думки , вести дискусію, не породжуючи суперечки. Ми закінчили редагувати збірку тез доповідей учасників традиційної студентської конференції. Візьмемо участь в олімпіаді з філософії та релігієзнавства, яка відбудеться в Донецьку. До Донбасу поїдуть Ф. ТЕСЛЕНКО та М. ШЕВЧЕНКО.
- Твоя оцінка студентському наукову життю на факультеті?
- Студентська наука ніколи, мабуть, не була тієї цариною, яку легко було б оцінити. Студентська наука на філософському знаходиться на порозі змін. Тому важливо гідно їх зустріти, і не припиняти рух. Пошуки ще не завершені.


Розмову вела Т. ВАСИЛЕЦЬНа геолого-географічному


Студентське наукове товариство геолого-географічного факультету традиційно розвиває свою діяльність за такими напрямками, як фізична географія та картографія, географічний моніторинг та охорона природи, соціально-економічна географія та регіонознавство, геологія, гідрогеологія.
Ірина КОЛОСОВА, голова СНТ факультету: «Щороку у березні-квітні ми проводимо Міжнародну конференцію студентів та аспірантів «Географічні дослідження: історія, стан, перспективи», присвячену пам’яті Г.П. Дубинського та Міжнародну науково-практична конференцію студентів, аспірантів та молодих науковців «Регіон: суспільно-географічні аспекти». Щороку   видаємо збірки студентських наукових робіт – за матеріалами названих конференцій, а також – заходів, присвячених пам’яті видатних географів та важливих суспільних подій. Науковці-початківці  беруть активну участь у підготовці і проведенні щорічних наукових заходів міжнародного рівня: науково-методичного семінару «Проблеми безперервної географічної освіти і картографії» та науково-практичної конференції «Регіон: стратегія оптимального розвитку».
- Коли студенти розпочинають свою наукову діяльність?
- Науково-дослідною роботою наші студенти починають займатися з другого, третього курсу. Цьому сприяє наукова складова навчальних та виробничих практик, які включають польові експедиційні дослідження у Харківській області, в Кримських та Карпатських горах, на Південному березі Криму, у містах Західної України, в окремих регіонах близького зарубіжжя (у Білорусі – м. Могильов, у Молдові – м. Кишинів та Придністров’я тощо) та роботу на наукових та виробничих підприємствах, які є провідними у галузі географії, геології, картографії (м. Київ, м. Харків).
- Які наукові плани будуєте на цю весну?
- У квітні цього року на кафедрі фізичної географії та картографії ми провели конференцію для студентів та аспірантів «Географічні дослідження: історія, сьогодення, перспективи», присвячену пам’яті проф.. Г.П. Дубинського. У квітні на кафедрі соціально-економічної географії та регіонознавства традиційно пройшла конференція «Регіон-2011».

В. ЖЕДЕНКО