Субота, липня 20, 2024

Загальноуніверситетська
газета
№ 7 (4016)
вівторок 8 квітня
2014 р.

З 1 січня 1817 р. Харківський університет видавав "Харьковские известия", з 8 квітня 1927 р. - "Робітник освіти", з 15 грудня 1928 р. - "Іновець", з 1 січня 1930 р. - "За нові кадри", з 1 січня 1936 р. - "За більшовицькі кадри", з 1 січня 1947 р. - "Сталінські кадри", з 1 січня 1957 р. - "Харківський університет" (вперше номер з такою назвою з'явився 19 грудня 1945 р.).

Газета нагороджена Почесною грамотою Державного комітету у справах преси, телебачення та радіомовлення України.

З висоти 50-річного ювілею

З висоти 50-річного ювілею


 

ВІД РЕДАКЦІЇ: Професійне, суспільне, особисте життя – усі ці категорії неможливі без спілкування, взаємозв’язку людини з людиною. Саме взаємовплив є запорукою розвитку, запорукою успіху. Харківський національний університет не є виключенням – задля того, щоб підтримувати свій статус одного з кращих навчальних закладів України, протягом багатьох років співпрацює з багатьма освітніми центрами у різних країнах світу. Сьогодні у нас свято – свій ювілей відзначає підготовчий факультет. До вашої уваги розповідь про один із найдавніших підрозділів альма матер, про всіх, хто з ним був пов'язаний, хто плідно працює з іноземцями й до сьогодні, про тих, хто вдячно згадує своїх викладачів, проживаючи за тисячі кілометрів від Харкова.

 

 

 

Але почнемо з початку: з історії


Навчання іноземців в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна має глибокі історичні корені. Початком становлення системи навчання іноземців в університеті слід вважати організацію наказом Мінвузу УРСР № 364 від 21 червня 1961 року при Харківському державному університеті одного з перших в СРСР підготовчого факультету для іноземних громадян. Факультет було створено з метою навчання іноземних громадян російській мові і підготовка їх до вступу у вищі учбові заклади країни. Очолив факультет кандидат історичних наук, доцент Яків Аврамович Побеленский.
Спочатку на факультеті було організовано дві кафедри: російської мови і загальноосвітніх дисциплін. У вересні 1961 р. навчання на підготовчому факультеті почали перші 152 студенти з Іраку. На той момент укомплектована кадрами була лише кафедра російської мови. І ніхто не мав досвіду роботи з іноземцями. Очолила кафедру у складі 21 викладача Ю А Лигачева.
60-70-і роки були в історії факультету роками пошуків шляхів і методів викладання російської мови як іноземної (РКІ). Кафедра активно працювала над становленням навчального предмета, так і методики його викладання. Але особливо актуальним було завдання створення навчальних посібників і підручників, адекватних цілям навчання іноземних студентів. Перший навчальний посібник з російської мови для студентів підготовчого факультету побачив світ у 1962 р. З часом цей посібник був допрацьований в підручник російської мови, який перевидавався і перероблявся п'ять разів. При цьому авторський колектив змінювався, але незмінними учасниками його були Е. В. Вітковска, Е .К. Горлова, Г. Е. Маєвска, Р. Д Писарева., М. Н. Середа, З. А. Філіпова. Підручник тривалий час використовувався не лише в ХДУ, але і в інших вузах Харкова та колишнього Радянського Союзу.
Із 1962 р. завідував кафедрою загальноосвітніх дисциплін ст. викладач П. І. Олейник. У 1970 р. кафедра загальноосвітніх дисциплін була розділена на дві: кафедру природничих наук (завідувач П. І. Олейник) і кафедру громадських наук (В. М. Чугуенко), яку в 1999 р. перейменували в кафедру соціально-економічних наук.
Робота першого покоління викладачів підготовчого факультету відбувалася в особливій атмосфері творчості і захопленості своєю справою, високою відповідальністю, розумінням соціальної значущості своєї професії і усвідомлення особистої причетності до становлення нового факультету.
У 70-і роки в методиці викладання РКІ з'явилося поняття "Мова спеціальності", з'явилася необхідність в професійно-орієнтованих підручниках і навчальних посібників. У вивчення специфіки наукового стилю, обслуговуючого мову науки (мова хімії, фізики, історії географія і т ін.), факультет включився відразу ж, оскільки було зрозуміло - без її вирішення не можна успішно готувати іноземців до навчання у вузі.
У ті ж роки на підготовчому з»явилася унікальна дисципліна - музична фонетика. Новонароджена стала результатом спільної діяльності викладачів-фахівців із співу і викладачів російської мови. Викладачі цього предмету - А. І. Куприєнко, І. М. Ковальова, І. О. Фокіна, С. І. Гіль, О. В. Рева працювали самовіддано, з ентузіазмом і любов'ю - і до музики, і до пісні, і до студентів.
У далекі 60-і рр.. тривала велика позаудиторна робота з іноземними студентами. План виховної роботи включав комплекси заходів з тем: "Система освіти", "Україна", "Харків" "Наш університет" і багато ін. Робота над кожним з цих комплексів передбачала проведення бесід, тематичних уроків, учбово-ознайомлювальних екскурсій, засідань клубу цікавих зустрічей, клубу друзів російської мови, кінолекторію та ін. Багато заходів стали на факультеті традиційними. Так, з ініціативи В. В.Левітського в 1963 р. серед студентів підготовчого факультету уперше був проведений конкурс "Я читаю вірші російською мовою". А в 1964 р. з ініціативи Д. С. Скорик був проведений випускний вечір студентів "Ми вже говоримо російською мовою", який став однією з кращих традицій факультету. Цю традицію підтримали підготовчі факультети Харкова і інших міст України.
У 1964 р. в університеті був створений деканат по роботі з іноземними студентами, аспірантами і стажистами. Першим деканом став викладач кафедри історії КПРС В. І. Сагалаєв, а потім деканат очолювали доценти М. Є. Дементьєв, В. І. Чигринов, Р. Я. Пиріг, С. П. Сопов, В. С. Деркач, Ю. І. Логвинов.
Починаючи з 70-х рр.. щорічно кількість іноземних студентів на підготовчому факультеті складала 250-300 чоловік. Чисельність професорсько-викладацького складу досягала 70 чол.
До 90-х життя підготовчого була стабільним, кафедри цілеспрямовано і творчо працювали, розвивали методику навчання іноземних громадян, мали значні досягнення в науково-методичній, дослідницькій і виховній роботі. Факультет користувався вагомим авторитетом серед вищих навчальних закладів України й СРСР, надавав організаційну і методичну допомогу підготовчим факультетам, які створювалися в Україні і за кордоном. Значна кількість викладачів факультету працювали в різних країнах світу.
З 1992 року навчання іноземців у вузах України було переведене на контрактну основу. У 1996 р. з ініціативи проф. А. Б. Чистякової підготовчий факультет і деканат по роботі з іноземними студентами основних факультетів були реорганізовані в Центр підготовки іноземних громадян (з 2000 року Центр міжнародної освіти) Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. У структуру Центру нині входять: кафедри мовної підготовки; української і російської мов як іноземних; природних наук; соціально-економічних наук.
У справу становлення і розвитку навчання іноземних громадян в Харківському університеті вагомий внесок в різні роки зробили: заступник міністра вищої і середньої спеціальної освіти УРСР Колосова Е.А. керівник Харківської міської ради у справах іноземних громадян Скорик Д.С., проректори по роботі з іноземними студентами А. Д. Перевезень, П. Я. Корж, В. І. Танцюра, А. І. Каркач; декани по роботі з іноземними студентами основних факультетів М .Є. Дементьєв, В. І. Чигринов, Р. Я. Пиріг, С. П. Сопов, В. С. Деркач, Ю. І. Логвинов, Є. О. Когут; декани підготовчого факультету для іноземних громадян Я. А. Побелєнський, Є. П. Пугач, В. І. Танцюра, А. І. Каркач, Є. В. Федоров, М. І. Бондаренко, В. О. Шалаєв; заступники деканів Д. С. Скорик, Є.Д. Бобкова, А. Н. Литвиненко, В. Д. Шех, С. П. Подлєсна, М. О. Чекарєв, В. І. Груцяк; директори Центру В. О. Шалаєв (1996- 2000), З. Ф. Назиров (з 2004); завідувачки кафедри російської мови підготовчого факультету Ю. А. Лигачева, Л. И. Стеценко, при деканаті по роботі з іноземними студентами основних факультетів Н. О. Федотова, А. Б. Чистякова, Н. І. Ушакова; завідувачки кафедри природних наук підготовчого факультету П. І. Олейник, В. О. Шалаєв; завідувачки кафедри соціально-економічних наук В. М. Чугуєнко, Є. В. Федоров, О. М. Семко, С. В. Проценко, М. І. Дудка, В. Є. Дягілєв; заступник директора Центру з довузівської підготовки В. І. Груцяк, заступник директора Центру Є. О. Когут заступники директора Центру з виховної роботи Г. Г., Давтян А. Г. Каграманян; викладачі В. А. Лебедєва, В. В. Баратова, В. Г. Меліхов, Д. Д. Кабачек, Н. Е. Дубровська, В. Н. Вязьмітінова, Т. А. Полєжаєва, Е.Н. Джурко, Н. Г. Клепикова, І. Д. Купрій, Д. В. Назаренко, В. І. Сагалаєв, А .Г. Духопельникова, А. М. Бондар, С. Л., Куликова Л. Я. Шаповалова, Л. Б. Бій, Н. П. Доценко, Л. Э. Ільїна, О. Н. Тростинська, Т. Н. Алексєєнко.
Викладачі Центру плідно працюють над створенням учбових програм, підручників і навчальних посібників для іноземних студентів, які використовуються в учбовому процесі не лише Харківського університету, але і багатьох вузів України. Тут активно і плідно розвивається дослідницька і науково-методична робота. З року в рік зростає кількість публікацій, регулярно видається збірка наукових праць "Викладання мов у вищих навчальних закладів освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв'язки", який зареєстрований ВАК України.
Починаючи з 1996 р. Центр міжнародної освіти Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна щорічно проводить Міжнародну науково-практичну конференцію "Викладання мов у вищих навчальних заставах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв'язки"  з виданням матеріалів конференції (видано 18 збірок).
Починаючи з 50-х років ХХ століття університет підготував для країн Азії, Африки, Європи і Латинської Америки три доктори наук, понад 270 кандидатів наук, понад 3000 бакалаврів і магістрів; понад 550 іноземних фахівців пройшли наукове і науково-педагогічне стажування; 12000 іноземців отримали мовну підготовку на підготовчому факультеті.

 

Кафедра мовної підготовки ЦМО


Для роботи з іноземцями на вищому етапі в 1964 р. від кафедри російської мови була відокремлена секція російської мови основних факультетів, яка в 1968 р. була перетворена в кафедру російської мови основних факультетів. Кафедру очолила Ю. А. Лигачева (до 1984 р. кафедру російської мови для іноземних студентів очолювала доц.. Н.О. Федотова).
У 70-і роки наукові зусилля кафедри були зосереджені на створенні тематичних комплексів за фахом, були створені навчальні матеріали для студентів різних факультетів університету. Велика увага приділялася створенню посібників з навчання спілкуванню в соціокультурній сфері, лінгвокраїнознавчих матеріалів. Ця робота проходила в руслі договору з сектором лінгвокраїнознавства Інституту російської мови ім. О. С. Пушкіна (Москва).
Кафедра стала центром методичної підготовки викладачів РКІ. Н.О. Федотова очолила міське методичне об'єднання, при якому працювала школа молодого викладача. За досягнення в організації навчання іноземців Н.О. Федотова була нагороджена орденом Дружби народів і медаллю О.С. Пушкіна.
З 1984 р. по 2005 р. завідувала кафедрою проф. А. Б. Чистякова. Кафедра була перейменована в кафедру мовної підготовки і здійснювала навчання на початковому і основному етапах. У ці роки співробітниками кафедри було захищено кандидатські дисертації доцентів Л. Б. Бій, Н. П. Доценко, І. П. Поборчої, В. М. Кравченко, Н. В. Піротті, які розробляли концептуальні основи викладання російської мови як іноземної: навчання мові спеціальності, викладання граматики, навчання читанню художнього тексту. У ці роки кафедра вела підвищення кваліфікації викладачів вищих і середніх учбових закладів. Починаючи з 1981 року колектив кафедри регулярно поповнювався випускниками відділення РКІ філологічного факультету. З 2005 р. по сьогодні кафедрою керує доктор педагогічних наук Н. І. Ушакова. Останніми роками кафедра провела величезну роботу по забезпеченню навчального процесу підручниками і навчальними посібниками: підготовлені учбові комплекси з російської мови для іноземних студентів-філологів, студентів медико-біологічного профілю, економістів, студентів природничо-наукових факультетів. Викладачі кафедри розробили спецкурси «Країнознавство України», «Словотворення», «Стилістика», «Лінгвокраїнознавство», «Методика викладання російської мови як іноземної», «Практика перекладу». Кафедра переробила програми з російської мови відповідно до вимог Болонского процесу, створила єдину програму для студентів I-III курсів нефілологічного профілю, програму для іноземних аспірантів.
Важливим напрямом роботи кафедри є розробка методичних основ викладання іноземцям української мови, розроблені курси «Практична українська мова» для студентів з країн СНД, «Ділова українська мова», «Українська мова професійної спрямованості». Здійснено редагування Єдиної типової учбової програми з української мови для студентів-іноземців основних факультетів нефілологічного профілю вузів III-IV рівнів акредитації, рекомендованої МОН України.
З 1997 р. кафедра видає збірку наукових праць ВАК «Викладання мов у вищих навчальних закладах на сучасному етапі. Міжнародні зв'язки». В рамках договору з Державним інститутом російської мови імені О. С. Пушкіна (Росія) кафедра здійснює тестування на рівень володіння російською мовою з врученням сертифікатів міжнародного зразка. Розвиток міжнародної співпраці в області вищої освіти відкриває широкі перспективи для вдосконалення мовної підготовки іноземних студентів вузів України, а також вимагає від викладачів постійного професійного і наукового зростання. Виховна робота на кафедрі мовної підготовки ЦМО теж займає важливе місце в процесі підготовки іноземних фахівців.

 

Виховна робота


Протягом всіх років існування підготовчого факультету проводилася велика аудиторна і позааудиторна виховна робота. Куратори груп відповідали за швидше опанування російською мовою, розширення культурний кругозору, знайомства з навколишньою дійсністю. Тематичні уроки: «Україна», «Наш університет», «Місто Харків», захист підсумкових курсових робіт: «Рік життя, рік навчання в Харкові», «Моя батьківщина» , екскурсії на факультети університету, на заводи і фабрики, в школи і технікуми. І скрізь студенти виступали з розповідями про свої країни, читали вірші, брали участь в концертах. Перегляд художніх і документальних фільмів, спектаклів , знайомство з видатними харків'янами в Клубі цікавих зустрічей та ін.
З 1963 р. на факультеті проводиться конкурс «Я читаю вірші російською». Величезним успіхом користується традиційний вечір «Ми вже говоримо російською». Це своєрідний підсумок роботи колективу викладачів і студентів за весь навчальний рік. І сценарій концерту, і всі вірші – це творчість викладачів факультету. Велику роль в розширенні практики студентів грав і продовжує грати випуск студентських газет.
Всі роки працював табір відпочинку і табір праці і відпочинку в Ялті, Одесі і у Верхній-Писаревці Вовчанського району, на базі колгоспів і радгоспів Харківської області. Життя в там підкорялося певному плану - активний відпочинок (екскурсії, різні змагання, концерти), активна праця: (збирали яблука, смородину, малину, чорноплідну горобину і ін.). Студенти працювали до обіду, а потім брали участь в різних культурно-ознайомлювальних заходах.  В кінці зміни - силами студентів-іноземців давався концерт художньої самодіяльності.

 

Вдячні студенти пам’ятають…


«Харківський університет імені В.Н. Каразіна – це дороге для мене місце, де я вчився, дорослішав, здобував освіту, їздив в табір праці і відпочинку. Це місце, де я зустрів свою велику любов і свою дружину Валентину. У  Харкові народилася моя перша донечка. Тому при першій же нагоді я їду до моїх найближчих людей і моїх спогадів до Харкова, в мій рідний університет».
КИМ ЗІ ІР (Корея), випускник 1985 р. Працює в Українсько-корейській фірмі в м. Сеулі.
«Дорога Евеліно Миколаївно! Коли я перший раз приїхав з Бейрута на Міжнародну конференцію лікарів-ортодонтов в Києві, я пригадав свою першу наукову конференцію в Харкові. Я боявся виходити на сцену, а Ви заспокоювали і підтримували мене. .. Потім було багато конференцій, але свою першу на підготовчому я ніколи не забуду».
РАМІ САЛІБА Жрейж (Ліван), випускник 1992 р. Лікар-ортодонт в м. Бейруті.
«Ще на батьківщині я багато чув про підготовчий факультет Харківського університету, тому твердо вирішив вивчати російську мову саме тут. Моїм першим викладачем була Світлана Павлівна Домніч. Вона учила нас не тільки граматиці, знайомила із звичаями і традиціями російського і українського народів. Особливо були цікаві зустрічі в гуртожитку, коли ми готували блюда китайської і української кухні. Наші зустрічі в гуртожитку запам'ятаються мені на все життя. Вітаю факультет з ювілеєм і дякую щиро моїм викладачам і факультету. Хай девізом підготовчого завжди будуть слова: ЗНАННЯ! МУДРІСТЬ! ДОБРОТА!»
ШАНЬ ТЯНЬЮЙ (Китай), випускник 2006 р. Магістрант геолого-географічного факультету ХНУ.
«У Нігерії я працював викладачем фізіології людини медичного факультету університету ім. Баеро. Я отримав направлення до аспірантури нашого університету. Скоро я захищатиму кандидатську дисертацію. Я вдячний моєму викладачеві Л.Б. Бий за отримані знання російської мови, а також всім викладачам за тепле і зацікавлене ставлення до мене та інших іноземних студентів і аспірантів.»
АББАС Эль- Таалу (Нігерія), випускник 1990 р. Аспірант ХНУ.
«Згадую мого викладача російської мови Ольгу Дмитрівну Брусенцову і дуже вдячна їй. Разом з нею ми видали російсько-китайський розмовник. Ольга Дмитрівна була менігарною подругою».
Мейліна КСЮМЕ (Китай), стажист кафедри мовної підготовки 2005-2008 рр. Працівник посольства КНР в м. Києві.
«З теплом згадую навчання на підготовчому факультеті університету імені Каразіна. Особливо пам'ятний той день, коли я з моїми подругами брала участь в Конкурсі читців - читала вірш «Мамині долоні». Я виборола перше місце, а моя подруга Цзян Чжен – друге. Спасибі університету  за отримані знання і цікаве життя.»
СЯО ЛЕ (Китай), випускниця 2010 р. Перекладач російської мови в р. Чуанчжоу.
«Ніколи не забуду мій перший навчальний рік на підготовчому факультеті. Було важко, але і цікаво. Згадую участь в Олімпіаді російської мови, де я з подругами Дань Ян і Чень Е була нагороджена почесними  грамотами. Я дуже вдячна моїм викладачам російської мови і літератури Н. М. Захаровій і І. П. Петренко за те, що вони довірили мені і моїм подругам перекладати підручник з літератури. З ювілеєм, рідний підфак!»
СУНЬ ЦЗІН, студентка IV курсу факультету іноземних мов ХНУ.
П»ять років тому я приїхала до. Харкова на навчання. Все для мене було новим і важким: мова, традиції, культура. Але мій терплячий і уважний викладач російської мов Інна Олександрівна допомогла мені і моїм друзям. Я вдячна їй і Ганні Петрівні Чуйковій, з якою я удосконалюю російську мову. У моєму житті навчання на підфаці і факультеті іноземних мов – незабутній час!
ЧИ Ліньлінь (Китай), студентка V курсу ХНУ.
«У далекому 1994 р., я приїхала до Харкова на стажування і познайомилася з викладачем російської мови Н. П. Доценко. Як це допомагало мені краще опанувати російську мову, не помічати труднощів в повсякденному житті. Захистивши кандидатську дисертацію, працюю викладачем російської мови в Джорджтаунському університеті.»
Джілл Нойендорф (Г.Вашингтон, США).
Доцент Василь Іванович ГРУЦЯК, заступник директора Центру Міжнародної освіти: «Підготовчий факультет відзначає своє п’ятдесятиріччя. Завдяки плідній праці колективу факультету була створена всесвітньовідома Харківська школа практичної методики викладання російської мови як іноземної, закладені основні методики викладання української як іноземної. Я пишаюсь тим, що вже 25 років належу до цієї славетної методичної школи. За цей час підготовчий захопив мене, його проблеми стали справою мого життя. Мені поталанило працювати разом із закоханими у свою справу викладачами-методистами Е. В. Вітковською, В. О. Лебедєвою, Е. М. Джурко, А. Б. Чистяковою, викладачами-предметниками, фахівцями методики навчання  нерідною мовою Г. Г. Духопельниковою, А. М. Бондарем, С. В. Варфоломеєвою, , які щиро ділилися своїм досвідом з усіма колегами.
Я прийшов працювати на підготовчий факультет у 80-ті роки, коли під керівництвом декана М. І. Бондаренка факультет  процвітав. Факультет пережив тяжкі для всіх 90-ті роки. У 1996 р.і він увійшов складовою частиною до Центру міжнародної освіти (ЦМО). Зараз без перебільшення можу сказати, що він став флагманом довузівської підготовки в Україні. Це сталося завдяки постійній увазі до проблем факультету ректорату на чолі з ректором проф. В. С. Бакіровим, плідній праці директорів Центру В. О. Шалаєва, З. Ф. Назирова.
Викладачі ЦМО взяли активну участь у створенні державного стандарту з довузівської  підготовки іноземців, ними підготовлено 7 із 13 типових програм. Лише за останні десять років видано понад 100 підручників та навчальних посібників, із них 10 з грифом Міністерства. Щорічна конференція, яка була започаткована у 1996 р. А. Б. Чистяковою, стала міжнародновизнаним центром накопичення та обміну досвідом з викладання мов як іноземних. Центр видає періодичну фахово-визнану збірку наукових праць, які використовуються на багатьох підготовчих факультетах України.
Мені також приємно зазначити, що в останні роки кафедри ЦМО щорічно стають переможцями університетського конкурсу з методичної роботи.
Тож сьогодні підготовчий в структурі ЦМО – це потужний злагоджений колектив фахівців, які вирішують нелегкі завдання підготовки до навчання на основних факультетах університету зарубіжної молоді».


Готувала О. КОСТІНА.