Субота, грудня 02, 2023

Загальноуніверситетська
газета
№ 7 (4016)
вівторок 8 квітня
2014 р.

З 1 січня 1817 р. Харківський університет видавав "Харьковские известия", з 8 квітня 1927 р. - "Робітник освіти", з 15 грудня 1928 р. - "Іновець", з 1 січня 1930 р. - "За нові кадри", з 1 січня 1936 р. - "За більшовицькі кадри", з 1 січня 1947 р. - "Сталінські кадри", з 1 січня 1957 р. - "Харківський університет" (вперше номер з такою назвою з'явився 19 грудня 1945 р.).

Газета нагороджена Почесною грамотою Державного комітету у справах преси, телебачення та радіомовлення України.

Сімнадцятий етап опитування

Сімнадцятий етап опитування


«Викладання очима студента», яке проводиться з метою контролю та покращення якості викладання, тривав протягом лютого-березня 2010-2011 навчального року. Було отримано 16149 анкет, опитано 4305 студентів та оцінено діяльність 495 викладачів на всіх факультетах університету. Особливістю організації цього етапу можна вважати те, що в опитуванні вперше взяли участь студенти-першокурсники.
Загальна оцінка якості викладання по університету – 4,3 бали (за п’ятибальною системою), що збігається з результатами двох попередніх «весняних» етапів моніторингу. Щодо окремих характеристик діяльності викладачів в цілому, то всі вони отримали оцінки вище чотирьох балів. У той же час, на думку студентів, залишаються три проблемних моменти викладацької роботи в аудиторії: уміння викликати інтерес до предмету (оцінка – 3,9 бали), використання в лекційному матеріалі нової наукової інформації (3,9 бали) та уміння зняти напруженість і втомленість аудиторії (3,7 бали). Зрозуміло, що це узагальнена оцінка по університету, оскільки сьогодні в нашому вузі працює багато викладачів, до діяльності яких у студентів немає практично жодних претензій.
Дещо відрізняються й результати, отримані при аналізі анкет студентів різних факультетів. Так, за вже згадуваною загальною оцінкою якості викладання можна виділити декілька груп факультетів. Найвищу оцінку цього разу поставили своїм викладачам студенти-історики (4,6 бали), результати опитування на інших факультетах виглядають так:
Медичний, фізико-технічний, хімічний, юридичний, екологічний факультети – 4,4 бали
Факультет психології, радіофізичний, механіко-математичний, філософський, фізичний, філологічний, біологічний факультети–4,3 бали
Факультет МЕВ та туристичного бізнесу, економічний – 4,2 бали
Факультет іноземних мов, соціологічний – 4,1 бали
Факультет комп’ютерних наук, геолого-географічний – 4,0 бали.
Отримані нами дані дають підстави констатувати наявність позитивної динаміки щодо використання нетрадиційних організаційних форм викладання та контролю знань у навчальному процесі. Як свідчать результати опитування, в цілому по університету за роки проведення моніторингу (з 2004 року) відбулися суттєві зрушення. Зокрема, значно зросли показники поширеності тестових завдань та рейтингової системи оцінювання знань. Так, наприклад, якщо на початку історії нашого опитування варіант відповіді «використовуються часто» по відношенню до тестових завдань обирало 15 % опитаних, то на нинішньому етапі – 35 %; у зв’язку з рейтинговою системою 13 % та 50 % відповідно.
Незважаючи на те, що на момент опитування першокурсники мали зовсім маленький досвід навчання в університеті (один семестр і лише перша в студентському житті сесія), їхні оцінки були, на наш погляд, цілком обґрунтованими та глибокими. Цікаво, до речі, що вони також практично збігалися з оцінками старших колег як по відношенню до роботи викладачів в аудиторії, так і щодо організації навчального процесу в цілому.

А. НІКОЛАЄВСЬКА.