П'ятниця, червня 14, 2024

Загальноуніверситетська
газета
№ 7 (4016)
вівторок 8 квітня
2014 р.

З 1 січня 1817 р. Харківський університет видавав "Харьковские известия", з 8 квітня 1927 р. - "Робітник освіти", з 15 грудня 1928 р. - "Іновець", з 1 січня 1930 р. - "За нові кадри", з 1 січня 1936 р. - "За більшовицькі кадри", з 1 січня 1947 р. - "Сталінські кадри", з 1 січня 1957 р. - "Харківський університет" (вперше номер з такою назвою з'явився 19 грудня 1945 р.).

Газета нагороджена Почесною грамотою Державного комітету у справах преси, телебачення та радіомовлення України.

Інновації і трансфер технологій

Інновації і трансфер технологій


Відбулася нарада деканів та завідувачів кафедрами хімічного, екологічного, геолого-географічного, біологічного та усіх факультетів фізико-математичного спрямування, керівників та співробітників науково-дослідницьких інститутів астрономії, біології, хімії з питань інноваційної діяльності та трансферу технологій. Йшла серйозна розмова про актуальність питань розвитку інноваційної діяльності в університеті, їх важливість для забезпечення сталого розвитку України. Університет має низку унікальних та конкурентоспроможних як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках інноваційних розробок. Було повідомлено про створення в університеті Інноваційного центру, початок роботи технопарку «Слобожанський», одним із засновників якого є університет, та активну діяльність університету щодо створення Наукового парку університету та технополісу «П’ятихатки». Про напрями діяльності Інноваційного центру доповів його директор К. І. Кучеров. Промовець розповів про діяльність центру щодо комерціалізації наукових розробок співробітників університету, про особливості правового поля України в інноваційній сфері та запропонував програму дій інноваційного центру щодо трансферу технологій.


Досвід фізико-технічного


Фізико-технічний факультет був першим, чий досвід організації інноваційної діяльності і комерціалізації наукових розробок було проаналізовано на засіданні ректорату. Статус і претензії нашого університету на роль дослідного згідно з діючим Положенням мають бути підтвердженими не лише публікаціями в престижних міжнародних наукових виданнях, але й інноваційними науковими проектами та підсумками комерціалізації цих наукових розробок. Наш університет є визнаним лідером серед вищих наукових закладів України в галузі фундаментальних досліджень на протязі багатьох десятиріч. Сьогодні науковці університету мають навчитись заробляти гроші шляхом комерціалізації результатів своїх наукових розробок за нових економічних умов. На жаль, ці умови не можна назвати сприятливими: законодавство у цій галузі не створює привабливих умов для інвестицій у наукові дослідження, навіть коли йдеться про розробки, які доведено до такого технологічного рівня, що вони є готовими до впровадження у виробництво.
Фізтех має давні сталі традиції проведення фундаментальних і прикладних наукових робіт у галузі ядерної фізики, фізики плазми, радіаційного матеріалознавства. На сьогодні основним джерелом фінансування наукових і навчальних розробок на факультеті є державний бюджет України. Основну діяльність факультету було спрямовано на виконання фундаментальних розробок, без яких неможливе подальше впровадження результатів наукового пошуку у виробництво. Фінансування фундаментальних розробок складало приблизно 70% у 2010 році: на факультеті виконувались 13 фундаментальних науково-дослідних робіт (НДР) і шість прикладних. Наукові результати опубліковані у понад 370 публікаціях, з них 80 – у міжнародних журналах.
У 2008-2010 рр. факультет виконав наступні роботи за грантами міжнародних фондів: «Розробка нової технології для генерації і випромінювання електромагнітних пікосекундних імпульсів» (керівник В.І.Муратов), «Створення генератора м’якого рентгенівського випромінювання на основі самостійного плазмово-пучкового розряду» (керівник В.Т.Лазурик), «Перенесення іонів домішок у тривимірному магнітному полі з ергодичними явищами у стелараторі Wendelstein 7X та токамаках» (керівник І.О.Гірка), «Компактний прилад для визначення радіаційної стійкості електронних компонентів, вимірювання потоків частинок і потужності доз» (керівник О.В.Дудник), «Методи одержання наночастинок з використанням екстремофілей» (керівник В.Т.Грицина), «Нові підходи до детектування та модуляції процесів утворення амілоїдних фібрил» (Г.П.Горбенко), «Формування нано- та мікро- частинок та їх заряджання в Ar+C2H2 газових розрядах» (І.Б.Денисенко), «Резонансна трансмісія плазмонних металево-діелектричних структур» (І.Б.Денисенко). Їх загальна вартість склала 733 тисячі Євро.
Науковці ФТФ виїжджають до міжнародних наукових центрів для участі в конференціях та проведення спільних досліджень за рахунок приймаючої сторони. У 2010 році 42 науковці були направлені у закордонні відрядженнях. Зокрема, науковці ФТФ беруть участь у програмі Erasmus Mundus. Професор В.С. Михайленко, науковець Є.О. Казаков та докторант О.В. Дуднік отримали гранти цього європейського фонду.
У 2008-2009 рр. на факультеті виконано 19 госпдоговірних робіт на сім мільйонів гривень. У 2010 р. виконано п'ять госпдоговірних тем загальним обсягом фінансування 390 тис. грн. Вісім наукових проектів фінансувались на факультеті за рахунок університетського фонду фундаментальних прикладних та пошукових НДР, а також фонду розвитку і модернізації наукового та навчально-наукового обладнання: загальне фінансування цих робіт становило 295 тис. грн.
У 2007 році на факультеті створено кафедру електрофізики і радіаційних технологій, яка працює у тісному контакті з інститутом Електрофізики і радіаційних технологій НАНУ. 2010 року завдяки спільним зусиллям трьох факультетів ІВТ і за підтримки керівництва університету проліцензовано освітню діяльність із підвищення кваліфікації керівників і працівників, які працюють із джерелами іонізуючого випромінювання. У 2011 році підвищили кваліфікацію понад 50 осіб.
Крім того, маємо на факультеті фінансування інноваційних проектів за рахунок позабюджетних коштів? Так. 24 червня 2011 року Відділ популяризації науки (SDU) Міжнародного Центру теоретичної Фізики імені Абдус Салама визнав ФТФ переможцем програми грантів на 2011 рік «Міжнародний Грант електронного навчання з використанням openEyA». Грант спрямований на підтримку автоматизованого виробництва онлайн продукції наукового змісту (через «Вебінари») і електронного навчання та дистанційної освіти (через веб-лекції). Цей грант призначений для сприяння створенню потенціалу та розвитку шляхом реалізації академічних трансляцій з використанням openEyA. Ми, як переможець, домовилися вивіщувати записані лекції в Інтернеті і вільно поширювати їх у цифровому вигляді для освітніх цілей. П’ять переможців, відібраних командою SDU, отримали все необхідне для реалізації набору запису за допомогою openEyA автоматизованої системи (на суму близько 200 євро), в тому числі USB High-Definition Веб-камери і всюди спрямовані мікрофони.
Факультет подав нові проекти до участі у міжнародних, державних конкурсах та інших фундаціях та програмах. Так. Науковці факультету за підтримки науково-дослідної частини безперервно слідкують за оголошенням таких конкурсів, беруть у них участь. На жаль, останнім часом кількість таких фундацій та обсяги фінансування ними наукових досліджень значно скоротились. Тим не менш, ми не опускаємо рук. Наприклад, кафедра біологічної та медичної фізики (проф.. Є.О. Баранник) зараз бере участь у конкурсі на здобуття Гранту МАГАТЕ зі збереження знань у галузі радіаційної медичної фізики. Передбачений обсяг фінансування – 250 тисяч євро на два роки. Зараз запит, який було подано спільно з науково-дослідними інститутами міста, пройшов попередні експертизи й отримав високу оцінку.
Ми вважаємо за доцільне розглянути можливість створення постійно діючої виставки, на якій гості університету могли б наочно познайомитись із науковою продукцією університету.


Проф. І. ГІРКА, директор ІВТ, декан фізико-технічного факультету.