Вівторок, червня 25, 2024

Загальноуніверситетська
газета
№ 7 (4016)
вівторок 8 квітня
2014 р.

З 1 січня 1817 р. Харківський університет видавав "Харьковские известия", з 8 квітня 1927 р. - "Робітник освіти", з 15 грудня 1928 р. - "Іновець", з 1 січня 1930 р. - "За нові кадри", з 1 січня 1936 р. - "За більшовицькі кадри", з 1 січня 1947 р. - "Сталінські кадри", з 1 січня 1957 р. - "Харківський університет" (вперше номер з такою назвою з'явився 19 грудня 1945 р.).

Газета нагороджена Почесною грамотою Державного комітету у справах преси, телебачення та радіомовлення України.

Фізичний факультет

Фізичний факультет


Фізичний факультет має славну історію, яка нараховує вже понад 200 років плідної праці на терені освіти, науки і культури. Сьогодні ми готуємо фахівців за освітньо-професійними програмами бакалавра (напрями підготовки “Фізика”, “Астрономія”), термін навчання – 4 роки, та магістра (спеціальності “Фізика”, “Фізика конденсованого стану”, “Астрономія”), термін навчання – 1 рік.
Фізичний факультет завжди сповідував принцип нероздільності навчання і наукових досліджень. Усі студенти, починаючи з третього курсу, мають доступ до дослідних лабораторій кафедр факультету, а також інститутів НАН України: ФТІНТ імені Б. І. Вєркіна, ННЦ “ Харківський фізико-технічний інститут ”, НТК “ Інститут монокристалів ”, Інститут радіофізики і електроніки ім. В. Я. Усикова, Радіоастрономічний інститут. Деякі студенти проходять стажування у провідних європейських університетах, наприклад в університеті м. По (Франція), Бохумському та Дуісбург-Ессенському університетах (Німеччина), навчаються у магістратурі у Сполучених Штатах Америки, Німеччини, Швеції тощо.
Протягом навчального року студенти-фізики не тільки демонструють непогані успіхи у навчанні, але й беруть активну участь в олімпіадах, конкурсах, конференціях. Наприклад, у 2010/2011 студенти Олексій Майстренко (ІІ курс) та Андрій Божко (IV курс) стали переможцями Всеукраїнської студентської олімпіади з фізики, Міжнародної студентської олімпіаді з теоретичної механіки. Щорічно відбуваються студентські наукові конференції, які організовує студентське наукове товариство факультету.
Фізичний факультет відомий не тільки фундаментальною освітою, але й прекрасними традиціями. Щорічно проводяться свято-ритуал «Посвячення в студенти», святкування Дня факультету. Крім того, на фізичному факультеті діє студентський клуб любителів наукової фантастики «Контакт» та міжнародний фестиваль популяризації науки та наукової фантастики «Зоряний міст».
Значна увага приділяється працевлаштуванню випускників. Створені філії кафедр фізики низьких температур та загальної фізики у ФТІНТ НАНУ, створено спеціалізацію кафедри фізики кристалів в Інституті сцинтиляційних матеріалів (ІСМА) НАНУ та ін. Факультет має тісни зв’язки з цілим рядом закордонних навчальних та наукових закладів.
Розвиток нових напрямів наукових досліджень веде до відкриття нових спеціальностей та спеціалізацій, серед яких спеціальність “Фізика конденсованого стану”, спеціалізації “Космічна інформатика”, “Магнетизм нанорозмірних систем”, “Фізичні процеси в біоматеріалах”. У тісній співдружності з Інститутом сцинтиляційних матеріалів НАН України на базі наукової школи фізики реального кристала відкрито спеціалізацію “Фізика нанокристалів та наноструктур”, створено науково-навчальний центр “Функціональні матеріали”, який бере участь у виконанні Державної програми “Наука в університетах на 2008-2012 роки”. Кафедра астрономії має широкі зв’язки з багатьма науковими установами України, Росії та інших країн СНД, США, Німеччини, Франції, Італії, Швеції, Фінляндії, Іспанії, Польщі, Чехії, Японії тощо. Астрономи співпрацюють з космічними агенціями України, Росії, США (NASA), Європи (ESA).


Проф. А. ЗАВГОРОДНІЙ, декан фізичного факультету.