Понеділок, липня 15, 2024

Загальноуніверситетська
газета
№ 7 (4016)
вівторок 8 квітня
2014 р.

З 1 січня 1817 р. Харківський університет видавав "Харьковские известия", з 8 квітня 1927 р. - "Робітник освіти", з 15 грудня 1928 р. - "Іновець", з 1 січня 1930 р. - "За нові кадри", з 1 січня 1936 р. - "За більшовицькі кадри", з 1 січня 1947 р. - "Сталінські кадри", з 1 січня 1957 р. - "Харківський університет" (вперше номер з такою назвою з'явився 19 грудня 1945 р.).

Газета нагороджена Почесною грамотою Державного комітету у справах преси, телебачення та радіомовлення України.

Юридична консультація

Щоб ви знали

 

Порядок визнання в Україні документів про освіту, виданих навчальним закладом іноземних держав


Порядок визнання в Україні документів про освіту, виданих навчальним закладом іноземних держав, регулюється порядком визнання і встановлення еквівалентності в Україні документів про освіту, виданих навчальними закладами інших держав, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29.03.2011 № 295.

Даним порядком визначаються правові та організаційні основи визнання і встановлення еквівалентності в Україні документів про освіту, виданих навчальними закладами інших держав, з метою забезпечення прав громадян, які здобули освіту в навчальних закладах інших держав, на продовження навчання та провадження професійної діяльності відповідно до законодавства України.

Визнання і встановлення еквівалентності в Україні  іноземних документів про освіту здійснюється за рішенням Міністерства освіти, науки, молоді та спорту, яким підтверджується право власника таких документів на продовження навчання або працевлаштування за фахом в Україні.

Цей порядок поширюється на іноземні документи про освіту, що містять інформацію про набуття власником документів певного освітнього або освітньо-кваліфікаційного рівня:
а) видані навчальними закладами, що визнані органами державної влади країни, якій належить навчальний заклад, та країни, на території якої проводиться освітня діяльність цього навчального закладу;
б) отримані за навчальними програмами (планами), що визнані органами державної влади країни, якій належить навчальний заклад, та країни, на території якої проводиться освітня діяльність цього навчального закладу.

 

Документи видані навчальними закладами іноземних держав, що не підлягають визнанню в Україні


а) документи громадян колишнього СРСР, видані до 15.05.92 (на підставі Угоди про співробітництво в галузі освіти (Ташкент, 1992));
б) документи, видані навчальними закладами, які не мають офіційної реєстрації (акредитації) як суб’єкта надання освітніх послуг в країні, на території якої вони провадять освітню діяльність;
в) документи, видані філіями навчальних закладів, якщо такі філії не мають офіційної реєстрації (акредитації) як суб’єкта надання освітніх послуг в країні, на території якої вони провадять освітню діяльність;
г) документи, які не містять інформації про здобуття власником документів певного або освітньо-кваліфікаційного рівня, за яким йому надаються академічні або професійні права (продовження навчання або працевлаштування за фахом).

Порядок прийому іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів

Порядок прийому іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів регулюється Положенням про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів, затверджене постановою Кабінету міністрів України від 5 серпня 1998 р. № 1238 (далі - Положення). Вищезгадане положення є обов’язковим для всіх вищих навчальних закладів України незалежно від їх підпорядкування та форми власності, а також для юридичних осіб (резидентів і нерезидентів), які надають посередницькі послуги з набору іноземців та осіб без громадянства (далі - іноземців) на навчання.

Дія цього Положення не поширюється на іноземців, які постійно проживають на території України і мають право вступу до навчальних закладів нарівні з громадянами України.
Прийом іноземців на навчання здійснюється вищими навчальними закладами, які мають дозвіл (ліцензію) на провадження відповідної освітньої діяльності.
До вищих навчальних закладів приймаються іноземці без обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

Прийом іноземців на навчання здійснюється на підставі:
- міжнародних договорів України;
- загальнодержавних програм.

Договорів, укладених вищими навчальними закладами з юридичними та фізичними особами.

Іноземці подають до вищих навчальних закладів такі документи:
а) анкету встановленого зразка;
б) копію документа про освіту та одержані з навчальних дисциплін оцінки (бали);
в) документ про відсутність ВІЛ-інфекції, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;
г) медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не пізніше ніж за два місяці до від’їзду на навчання в Україну;
д) страховий поліс з надання екстреної медичної допомоги (крім іноземців, що прибули з країн, з якими укладено угоди про безоплатне надання екстреної медичної допомоги);
е) копію документа про народження;
є) 6 фотокарток розміром 60х40 мм.;
ж) зворотний квиток з відкритою датою повернення на батьківщину терміном до одного року.


В. В. БОЖКО, спеціаліст І категорії відділу правової роботи, правової освіти, систематизації законодавства Харківського міського управління юстиції.