Понеділок, липня 15, 2024

Загальноуніверситетська
газета
№ 7 (4016)
вівторок 8 квітня
2014 р.

З 1 січня 1817 р. Харківський університет видавав "Харьковские известия", з 8 квітня 1927 р. - "Робітник освіти", з 15 грудня 1928 р. - "Іновець", з 1 січня 1930 р. - "За нові кадри", з 1 січня 1936 р. - "За більшовицькі кадри", з 1 січня 1947 р. - "Сталінські кадри", з 1 січня 1957 р. - "Харківський університет" (вперше номер з такою назвою з'явився 19 грудня 1945 р.).

Газета нагороджена Почесною грамотою Державного комітету у справах преси, телебачення та радіомовлення України.

Трибуна приймальної комісії

 

Я хочу Вам сказати!


Анфилада высотных зданий
Порождает теченье дум –
Здесь верстается Книга знаний,
Здесь дерзает пытливый ум.
Здесь наука о Человеке
До логичных вершин дошла.
Alma mater! C тобой навеки
Наши помыслы, чувства, дела!
Твоя слава сияет ярко,
Озаряя грядущие дни.
ХНУ – высочайшая марка,
Уважай! Дорожи! Цени!


Володимир КРАВЧЕНКО, випускник Харківського університету 1961 р.
Особливості прийому

до Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна в 2013 році


У 2013 році прийом заяв та документів вступників на основі повної загальної середньої освіти на денну форму навчання починається 1 липня і закінчується 31 липня для тих, хто не складає вступних випробувань в університеті. Для осіб, які мають право складати вступні випробування та творчі конкурси, що проводить університет, прийом заяв та документів закінчується 20 липня. Строки проведення університетом творчих конкурсів – з 11 липня по 31 липня, вступних випробувань – з 21 липня по 31 липня. Оприлюднення рейтингового списку вступників відбудеться 1 серпня 2013 року. Термін зарахування на навчання за державним замовленням – 11 серпня, за кошти фізичних, юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки (спеціальності медичного спрямування) –23 серпня 2013 року.

Прийом заяв та документів вступників на основі повної загальної середньої освіти на заочну форму навчання починається 8 липня і закінчується 6 серпня для осіб, які не складають вступних випробувань в університеті. Для вступників, які складають вступні випробування в університеті, цей термін закінчується 27 липня. Вступні екзамени та творчі конкурси для вступу на напрями підготовки «Журналістика» та «Здоров‘я людини» проводяться з 28 липня по 6 серпня 2013 року. Рейтинговий список вступників оприлюднюється 7 серпня 2013 р, а зарахування на навчання за державним замовленням здійснюється 12 серпня, за кошти фізичних, юридичних осіб – 23 серпня 2013 року.

Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до університету (далі — заява) в паперовій або в електронній формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії університету, в ній указується напрям підготовки (спеціальність медичного спрямування) та форма навчання.

При поданні заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання;

медичну довідку за формою 086-о;

документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України або паспорт громадянина України для виїзду за кордон), військовий квиток або приписне свідоцтво, свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта.

До заяви вступник додає:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;

медичну довідку за формою 086-о або її копію;

шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см;

сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання, за особистим вибором оригінали або копії.

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строку для прийняття приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.

Вступники мають право подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2013 році, або сертифікати чи їх дублікати за 2008, або 2009, або 2010, або 2011, або 2012 рік.
Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією Університету або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

Особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди) подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів в університеті.

Особи, які в 2013 році не брали участь у зовнішньому незалежному оцінюванні, подають документи, що засвідчують їх право на складання тільки вступних екзаменів в університеті:

громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до університету;

військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, при вступі на заочну форму навчання;

особи, що мають захворювання, вказані в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень.

Особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів в університеті.

Громадяни України, які у 2013 році здобули повну загальну середню освіту за кордоном, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів в Університеті за їх вибором. При прийнятті на навчання таких вступників обов’язковою є процедура нострифікації документа про здобутий освітній рівень, що проводиться Міністерством освітиі науки, молоді та спорту України в установленому порядку. Нострифікація здійснюється протягом першого року навчання.

Заяви в електронній формі подають вступники, які мають атестат про повну загальну середню освіту, сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів, визначених правилами прийому до університету, та вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра.

Заява в електронній формі подається шляхом заповнення вступником електронної форми в режимі он-лайн відповідно до Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів.

Вступник може подати заяву в паперовій або в електронній формі не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями підготовки (спеціальності) у кожному з них.

Приймальна комісія університету допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти, які подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (або їх копії) з відповідних загальноосвітніх предметів, визначених правилами прийому до університету:

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (спеціаліста медичного спрямування) – не нижче 124 балів з непрофільних конкурсних предметів та не нижче 140 балів з профільних конкурсних предметів.

Університет за рішенням приймальної комісії допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступника, який подає сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, кількість балів якого з одного з непрофільних загальноосвітніх предметів, визначених правилами прийому до університету, нижче 124 балів, за умови, якщо кількість балів з профільного загальноосвітнього предмета, зазначена у сертифікаті, становить не нижче 170 балів.

Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (спеціаліста медичного спрямування), конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту та додаткових балів, передбачених Умовами прийому та правилами прийому до університету.

Зараховуються до Університету за умови подання сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання з кількістю балів не нижче мінімального рівня для допуску до участі в конкурсному відборі учасники міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають на напрями, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони брали участь у міжнародній олімпіаді.

Призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів та призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) III етапу Всеукраїнських конкурсів - захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України до конкурсного бала при вступі на основі повної загальної середньої освіти зараховується додатковий бал за умови, якщо вони вступають на напрями, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони є призерами. Величина додаткового бала встановлюється:

особам, нагородженим дипломами I ступеня, – 50 балів;

особам, нагородженим дипломами IІ ступеня, – 40 балів;

особам, нагородженим дипломами IІІ ступеня, – 30 балів.

Особам з числа професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу закінчили підготовчі курси Центру довузівської освіти Університету, для вступу на основі повної загальної середньої освіти до Університету для навчання на природничо-математичних та інженерно-технічних напрямах підготовки при вступі на відповідний напрям Університету додається до 20 балів за результатами підсумкової атестації.

Для вступників, яким чинним законодавством надане право позаконкурсного зарахування, правилами прийому до університету встановлена кількість місць, що не перевищує 25 відсотків обсягу державного замовлення з кожного напряму (спеціальності). Зарахування осіб цієї категорії на визначену кількість місць відбувається за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.
Приймальна комісія університету приймає рішення про рекомендування до зарахування на навчання на місця державного замовлення за денною формою навчання у три етапи: у перший, п’ятий та восьмий дні після останнього дня прийому заяв.

Під час встановлених строків вибору вступниками місця навчання (чотири календарних дні після оприлюднення першого списку рекомендованих до зарахування та по три дні після оприлюднення другого і третього списків рекомендованих до зарахування) вони зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення:

особи, які подали заяви в паперовій формі, після прийняття рішення про рекомендування до зарахування подають особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та правилами прийому, до приймальної комісії Університету;

особи, які подали заяви в електронній формі, після прийняття рішення про рекомендування до зарахування повинні визначитись з обранням вищого навчального закладу, напряму (спеціальності), підписати власну електронну заяву, роздруковану у приймальній комісії обраного вищого навчального закладу, та подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та правилами прийому.

Особи, які в установлений строк не подали до приймальної комісії оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (не виконали вимог для зарахування), втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням.


Після виконання всіх вимог вступниками для зарахування на навчання за державним замовленням у визначених обсягах формуються списки рекомендованих для зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.


Доц. О. АНОЩЕНКО, відповідальний секретар приймальної комісії.