Вівторок, червня 25, 2024

Загальноуніверситетська
газета
№ 7 (4016)
вівторок 8 квітня
2014 р.

З 1 січня 1817 р. Харківський університет видавав "Харьковские известия", з 8 квітня 1927 р. - "Робітник освіти", з 15 грудня 1928 р. - "Іновець", з 1 січня 1930 р. - "За нові кадри", з 1 січня 1936 р. - "За більшовицькі кадри", з 1 січня 1947 р. - "Сталінські кадри", з 1 січня 1957 р. - "Харківський університет" (вперше номер з такою назвою з'явився 19 грудня 1945 р.).

Газета нагороджена Почесною грамотою Державного комітету у справах преси, телебачення та радіомовлення України.

ЕКОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ЕКОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ


Підготовку екологів Харківській національний університет імені В.Н. Каразіна розпочав 1989 р. у відповідь на виклик ринку праці, який з роками стає все гострішим та актуальнішим. З 2007 р. фахова екологічна підготовка здійснюється на екологічному факультеті, який готує студентів з напрямку «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» та за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр».

В межах спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища» можна отримати спеціалізації: «Екологічна безпека», «Екологічний менеджмент та аудит», «Економіка природокористування», «Прикордонний екологічний контроль», «Ландшафтний дизайн» та «Заповідна справа».

Навчання здійснюється за денною та заочною формами навчання з фінансуванням підготовки за рахунок державного бюджету та фізичних, юридичних осіб. Існує можливість вступу на ОКР «бакалавр» на основі ОКР «молодший спеціаліст» за скороченим терміном навчання.

До складу факультету входять три кафедри: екології та неоекології, екологічної безпеки та екологічної освіти, моніторингу, природокористування та попередження надзвичайних ситуацій. Також на факультеті функціонують навчально-дослідні лабораторії: лабораторія аналітичних екологічних досліджень та лабораторія еколого-токсикологічних досліджень.

Підготовку майбутніх фахівців-екологів здійснює висококваліфікований професорсько-викладацький склад факультету із залученням провідних фахівців спеціалізованих наукових установ, підприємств-замовників та органів державного управління в галузі екології. Факультет тісно співпрацює з провідними державними та науковими установами: ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохіміїім. О.Н. Соколовського» УААН, УкрНДІ екологічних проблем та з багатьма іншими.

На факультеті відбуваються щорічні міжнародні та всеукраїнські конференції та олімпіади, здійснюється активна видавнича діяльність, працює аспірантура і докторантура. Викладачі та студенти факультету беруть участь у реалізації різноманітних міжнародних проектів наукового та освітнього спрямування. Серед них – проект TEMPUS 144746-Tempus-2008RU-JPSR «Удосконалення освіти в галузі екологічного менеджменту», NEAR4, «Regional Seminar for Excellence in Teaching», Програма Swedish Institute – Seed funding «Качество поверхностного стока: снижение нагрузки на водные объекты и адаптация к изменениям климата» тощо.

Тепла та доброзичлива атмосфера, що панує на екологічному факультеті сприяє розкриттю найрізноманітніших здібностей, талантів, реалізації сміливих та амбітних мрій студентства. Наш сайт: www-ecology.univer.kharkov.ua


Доц. Г. ТІТЕНКО, декан екологічного факультету