Неділя, червня 23, 2024

Загальноуніверситетська
газета
№ 7 (4016)
вівторок 8 квітня
2014 р.

З 1 січня 1817 р. Харківський університет видавав "Харьковские известия", з 8 квітня 1927 р. - "Робітник освіти", з 15 грудня 1928 р. - "Іновець", з 1 січня 1930 р. - "За нові кадри", з 1 січня 1936 р. - "За більшовицькі кадри", з 1 січня 1947 р. - "Сталінські кадри", з 1 січня 1957 р. - "Харківський університет" (вперше номер з такою назвою з'явився 19 грудня 1945 р.).

Газета нагороджена Почесною грамотою Державного комітету у справах преси, телебачення та радіомовлення України.

РАДІОФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

РАДІОФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ


На сьогодні факультет веде підготовку радіофізиків за рівнями бакалавра та магістра. Підготовка бакалаврів здійснюється за напрямом «прикладна фізика», яка потім дозволяє здійснювати підготовку магістрів за спеціальностями: радіофізика q електроніка та біофізика. Підготовка бакалаврів за напрямом «мікро- та наноелектроніка» дозволяє підготувати магістрів за спеціальністю «фізична та біомедична електроніка».

При факультеті діють п’ять науково-дослідних лабораторій, всесвітньовідома Радіофізична обсерваторія, яка має статус Національного надбання України.

Студенти старших курсів та науковці факультету ведуть наукові розробки у найсучасніших напрямках досліджень взаємодії електромагнітного випромінювання з речовиною для розв’язання проблем науково-промислового комплексу, інформаційних та нанотехнологій, проблем біології, медицини, охорони здоров’я, розробки та оптимізації біофізичних технологій. Практичні навички студенти одержують при виконанні загальних та спеціальних лабораторних практикумів, під час радіотехнічної, обчислювальної та переддипломної практик, виконанні курсових та дипломних робіт.

Випускники можуть займати посади: наукового співробітника, викладача вищого навчального закладу, інженера, консультанта, референта тощо.


Проф. С. ШУЛЬГА, декан радіофізичного факультету.