Субота, травня 18, 2024

Загальноуніверситетська
газета
№ 7 (4016)
вівторок 8 квітня
2014 р.

З 1 січня 1817 р. Харківський університет видавав "Харьковские известия", з 8 квітня 1927 р. - "Робітник освіти", з 15 грудня 1928 р. - "Іновець", з 1 січня 1930 р. - "За нові кадри", з 1 січня 1936 р. - "За більшовицькі кадри", з 1 січня 1947 р. - "Сталінські кадри", з 1 січня 1957 р. - "Харківський університет" (вперше номер з такою назвою з'явився 19 грудня 1945 р.).

Газета нагороджена Почесною грамотою Державного комітету у справах преси, телебачення та радіомовлення України.

Перелік конкурсних предметів

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В.Н.Каразіна

запрошує до вступу на факультети та напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

(спеціаліста медичного спрямування) в 2013р.

 


Факультет

Напрям підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (спеціальності спеціаліста медичного спрямування)

Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів)

1-й

2-й

3-й

Механіко–математичний

Математика (6.040201)

Українська мова та література

Математика*

Фізика або іноземна мова

Прикладна математика (6.040301)

Українська мова та література

Математика*

Фізика або іноземна мова

Інформатика (6.040302)

Українська мова та література

Математика*

Фізика або іноземна мова

Механіка (6.040202)

Українська мова та література

Математика*

Фізика або іноземна мова

Фізичний

Фізика (6.040203)

Українська мова та література

Фізика*

Математика або хімія

Астрономія (6.040206)

Українська мова та література

Фізика

Математика* або хімія*

Фізико-технічний

Прикладна фізика (6.040204)

Українська мова та література

Фізика*

Математика або хімія

Фізико-енергетичний

Прикладна фізика (6.040204)

Українська мова та література

Фізика*

Математика або хімія

Охорона праці (6.170202)

Українська мова та література

Математика*

Фізика або хімія

Комп‘ютерних наук

Комп‘ютерні науки (6.050101)

Українська мова та література

Математика*

Фізика або іноземна мова

Системна інженерія (6.050201)

Українська мова та література

Математика*

Фізика або іноземна мова

Безпека інформаційних і комунікаційних систем (6.170101)

Українська мова та література

Математика*

Фізика або іноземна мова

Радіофізичний

Прикладна фізика (6.040204)

Українська мова та література

Фізика*

Математика або хімія

Мікро- та наноелектроніка (6.050801)

Українська мова та література

Фізика*

Математика або хімія

Хімічний

Хімія (6.040101)

Українська мова та література

Хімія*

Математика

Біологічний

Біологія (6.040102)

Українська мова та література

Біологія*

Фізика або хімія

Психологічний

Психологія (6.030102)

Українська мова та література

Біологія*

Історія України або іноземна мова

Геолого-географічний

Геологія (6.040103

Українська мова та література

Математика

Географія* або фізика*

Географія (6.040104)

Українська мова та література

Географія*

Історія України або математика

Історичний

Історія (6.020302)

Українська мова та література

Історія України*

Всесвітня історія або іноземна мова

Філологічний

Філологія (6.020303)

Українська мова та література

Українська мова та література*

Іноземна мова

Історія України

Мова та література (російська)

Українська мова та література

Російська мова*

Історія України

Мова та література (давньогрецька, латинська)

Українська мова та література

Іноземна мова*

Історія України

Прикладна лінгвістика

Українська мова та література

Англійська мова*

Історія України

Журналістика (6.030301)

Українська мова та література*

Іноземна мова

Творчий конкурс

Іноземних мов

Філологія (6.020303)

Мова та література, переклад (англійська)

Українська мова та література

Англійська мова*

Історія України або світова література

Мова та література, переклад (німецька)

Українська мова та література

Іноземна мова*

Історія України або світова література

Мова та література, переклад (французька)

Українська мова та література

Іноземна мова*

Історія України або світова література

Переклад (іспанська)

Українська мова та література

Іноземна мова*

Історія України або світова література

Переклад (китайська)

Українська мова та література

Англійська мова*

Історія України або світова література

Економічний

Економічна теорія (6.030501)

Українська мова та література

Математика*

Історія України або географія

Економічна кібернетика (6.030502)

Українська мова та література

Математика*

Історія України або географія

Фінанси і кредит (6.030508)

Українська мова та література

Математика*

Історія України або географія

Прикладна статистика (6.030506)

Українська мова та література

Математика*

Історія України або географія

Міжнародна економіка (6.030503)

Українська мова та література

Математика*

Іноземна мова або географія

Облік і аудит (6.030509)

Українська мова та література

Математика*

Історія України або географія

Маркетинг (6.030507)

Українська мова та література

Математика*

Історія України або географія

Менеджмент (6.030601)

Українська мова та література

Математика*

Іноземна мова або географія

Міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу

Міжнародні економічні відносини (6.030203)

Українська мова та література

Іноземна мова*

Математика або географія

Туризм (6.140103)

Українська мова та література

Географія*

Історія України або іноземна мова

Міжнародне право (6.030202)

Українська мова та література

Іноземна мова*

Всесвітня історія або географія

Філософський

Філософія (6.020301)

Українська мова та література

Історія України*

Іноземна мова або світова література

Культурологія (6.020101)

Українська мова та література

Історія України*

Іноземна мова або світова література

Здоров‘я людини (6.010203)

Українська мова та література

Біологія*

Творчий конкурс

Соціологічний

Соціологія (6.030101)

Українська мова та література

Історія України*

Математика або іноземна мова

Реклама і зв’язки з громадськістю (6.030302)

Українська мова та література

Історія України*

Іноземна мова або світова література

Політологія (6.030104)

Українська мова та література

Історія України*

Всесвітня історія або іноземна мова

Медичний

Лікувальна справа (спеціаліст) (7.110101)

Українська мова та література

Біологія*

Хімія або фізика

Юридичний

Правознавство (6.030401)

Українська мова та література

Історія України*

Математика або іноземна мова

Екологічний

Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування (6.040106)

Українська мова та література

Математика

Географія* або Хімія*

Примітки: 1. Профільний предмет позначено *. Для допуску до участі в конкурсі мінімальна кількість балів по профільним предметам становить 140, мінімальна кількість балів по непрофільним предметам

становить 124 бала,.

2. Окремі категорії абітурієнтів, визначені Правилами прийому, здають письмові вступні екзамени в університеті.

http://www.univer.kharkov.ua/ Інформаційний центр приймальної комісії тел. 707-52-70, 707-53-75